HOE beginnen we?

"Als iemand van u een toren wil bouwen..." (Lc 14,28)

Hoe kunnen we helpen?

Uw parochie omvormen tot missionaire gemeenschap gaat uiteraard niet 1-2-3. Het vraagt een sterk leiderschapsteam met een duidelijke visie. Maar u hoeft het wiel gelukkig niet zelf uit te vinden. Dankzij het vallen en opstaan van anderen kan u de omslag sneller maken.

Een Alpha organiseren? Het is een beproefd hulpmiddel om Jezus te leren kennen en Zijn leerlingen te worden. Dat is wat een missionaire parochie in de kern is: mensen helpen om God (beter) te leren kennen en de relatie met Hem te laten groeien. Alpha kan ook online.

Wilt u werken volgens de principes van een missionaire parochie? Wilt u graag een sterk leiderschapsteam samenstellen? Of bent u op zoek naar coaching? Dan vindt u hier een overzicht van concrete materialen en beschikbare ondersteuning.

Geloof en rede in het kader van nieuwe evangelisatie

De hoop die deze “tekenen des tijds” ons geven is op zichzelf een reden om onze inspanningen te vernieuwen om de intellectuele en morele middelen van de gehele Katholieke gemeenschap te mobiliseren ten dienste van de evangelisatie van onze cultuur en te bouwen aan de beschaving van liefde. Met grote genegenheid beveel ik u allen, en de aan uw zorg toevertrouwde kudde, aan de gebeden van Maria, de Moeder van Hoop, en van harte schenk ik u mijn Apostolische zegen als een belofte van genade en vrede in Jezus Christus, onze Heer.

Geloof en rede in het kader van nieuwe evangelisatie - Paus Benedictus XVI - 19 jan 2012