Aanbod partners Vlaanderen

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt mede ondersteund door een aantal partners uit Vlaanderen: Alpha Vlaanderen, Clemenspoort, Xpand en de gezamenlijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk.


Impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen

De impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen wil parochies en geloofsgemeenschappen in Vlaanderen helpen om de omslag te maken naar een missionaire parochie. Daarom hebben enkele partijen de handen in elkaar geslagen, waaronder Clemenspoort, Alpha Vlaanderen, xpand en Gemeenschap Maria-Kefas.

 
 

Behalve mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met God en openstaan voor de werking van de Heilige Geest, wil de impulsgroep ook know-how en middelen ter beschikking stellen om een dynamiek op gang brengen:

 • Bekendheid geven aan de werking van de 'Missionaire Parochie' (bv. via leesgroepen, studiedagen,...)
 • Enthousiasme opwekken voor de positieve en bemoedigende boodschap van 'Als God renoveert': ja, het is mogelijk om in deze tijd van parochiefusies een onthalende, missionaire geloofsgemeenschap te zijn.
 • Geloofsgemeenschappen via hun teamleden (verantwoordelijken) ondersteunen en begeleiden in de omslag naar een missionaire gemeenschap (leiderschapsvorming). Ontdek het begeleidingsprogramma 'gewoon beginnen'.
 • Materiaal van 'God renoveert' uittesten, vertalen naar de Vlaamse context en aanvullen met gelijkaardig/aanvullend materiaal of initiatieven die onze geloofsgemeenschappen toerusten
  • om het evangelie uit te dragen (bv. Alphacursus, zie ook Alpha Experience)
  • om parochianen te vormen tot levenslange leerlingen van Christus
  • om christelijke leiders te coachen: collegiaal, in de kracht van de Geest, elk met zijn of haar eigen charisma dat tot bloei mag komen tot vruchtbaarheid voor de zending van de kerk in onze samenleving
 • Regionale gespreksfora opzetten: ervaringen uitwisselen, een 'lerende gemeenschap' zijn
 • Het bevorderen van een cultuur van gebed, aanbidding en lofzang.

Neem gerust contact op als u interesse heeft in ondersteuning of op zoek bent naar uitwisseling met anderen die dezelfde weg willen gaan.


Alpha Vlaanderen

Heb je nog geen ervaring met Alpha?
Dan ben je van harte welkom op de Alpha Nederland Training & Inspiratie die normaal twee keer per jaar wordt gehouden in Veenendaal, maar dit jaar online. Ontdek wat Alpha is en wat het voor jouw parochie kan betekenen. Interesse? Hou de website in de gaten. Ontmoet anderen die Alpha willen starten, leer van elkaars ervaringen en word getraind in de basis van Alpha & Alpha Online.

Wil je een Alpha online organiseren?
Afgelopen tijd mochten we al ruim 300 Alpha-leiders trainen voor Alpha Online! Heb je al ervaring met Alpha, maar ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Alpha online? Geef je op voor de basis- en verdiepingstrainingen. Meld je aan via de website. U kunt op de website ook informatie vinden over ‘hoe Alpha online te geven’.

Ben je helemaal getraind en wil je starten?
Registreer je cursus op deze website. (Geef je Alpha in België? Zet dan ‘BE’ achter je postcode) en download alle materialen die je nodig hebt. Het is ook mogelijk om je cursus te registreren als je nog niet zeker weet of je Alpha gaat starten. Dan kun je wel alvast de materialen downloaden.

Meer vragen?
Zie de Alpha folder en voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@alphavlaanderen.be (België) of frank@alphanederland.org (Nederland).


xpand

De visie van xpand is om mensen en organisaties (ook parochies in Nederland en Belgie!) te stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven. Xpand biedt een 3-jarig missionair procesbegeleidingsprogramma ('samen bouwen aan parochievernieuwing') onder andere op basis van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt.’

Meer informatie: via Tom Koot, t.koot@xpand.eu en zie ook xpand.eu

Bijeenkomsten ‘Gewoon beginnen met parochievernieuwing’

Misschien droomt U ervan uw parochie te vernieuwen en u zoekt een weg om daarmee te beginnen. Of U hebt van dat verlangen of van deze droom al gesproken met het team waarmee u uw parochie leidt en u hoopt hen enthousiast mee te krijgen om te werken aan een bloeiende levende kerkgemeenschap vandaag. Maar… HOE pakt u dit concreet aan als parochieverantwoordelijke?

De Vlaamse Impulsgroep start dit jaar met een initiatief om verantwoordelijken binnen de parochie te ondersteunen en aan de slag te gaan: ‘Gewoon beginnen’. Dit komt voort uit datgene wat Jezus als eerste vraagt aan zijn leerlingen bij de start van zijn ministry: ‘Volg mij’. De impulsgroep wil ervaring opdoen, met enthousiaste verantwoordelijken, over hoe de parochievernieuwing, die Fr. Mallon voor ogen heeft in Vlaanderen, kan werken. Lees verder

 

Neem gerust contact op via onderstaand contactformulier voor Vlaanderen