Organisatie

Deze website ‘De missionaire parochie’ is ontstaan, vanwege de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, op 24 en 25 maart 2022 in Breepark - Breda.

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ is opgezet als een landelijke conferentie, ondersteund door een aantal landelijke partners, en is bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bisschop Liesen van Bisdom Breda heeft in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) het initiatief genomen om fr. James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Fr. James Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’ (2019 en in het Engels onder de titel ‘Divine Renovation’ verschenen in 2014).

Bij de organisatie van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda ook de volgende organisaties betrokken:

Daarnaast wordt de conferentie ondersteund door de gezamenlijke kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk

Naast bovengenoemde organisaties uit Nederland is er inmiddels een Vlaamse Impulsgroep die de conferentie in Vlaanderen promoot en ook vanuit Vlaanderen ondersteunt.

Het doel van de conferentie is om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving. Het doel van de conferentie blijft ook los van de conferentie actueel. Hiervoor willen bovengenoemde organisaties zich dan ook blijvend inzetten. Anders gezegd, de conferentie is bedoeld als een belangrijke katalysator om aan dit doel bij te dragen.