Organisatie

 

Hoe het begon

Deze website ‘De missionaire parochie’ is ontstaan, vanwege de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, die op 24 en 25 maart 2022 werd gehouden in Breda.

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ werd opgezet als een landelijke conferentie, ondersteund door een aantal landelijke partners en bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bisschop Liesen van Bisdom Breda heeft in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) het initiatief genomen om fr. James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Fr. James Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’ (2019 en in het Engels onder de titel ‘Divine Renovation’ verschenen in 2014).

Bij de organisatie van de conferentie waren naast het Bisdom Breda ook de volgende organisaties betrokken:

Daarnaast werd de conferentie ondersteund door de gezamenlijke kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk

Naast bovengenoemde organisaties uit Nederland ontstond er een Vlaamse Impulsgroep die de conferentie in Vlaanderen promootte en ook vanuit Vlaanderen ondersteunde.

Het doel van de conferentie was om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving.

 

Hoe het verdergaat: Ecosysteem Missionaire Parochie

Het doel van de conferentie blijft ook los van de conferentie actueel. De conferentie was bedoeld als een katalysator om aan dit doel bij te dragen, maar het verlangen van alle betrokkenen is dat het vuur dat daar ontstoken is brandend blijft en zich verder verspreidt. Hiervoor willen bovengenoemde organisaties zich dan ook blijvend inzetten. 

De partnerorganisaties van de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ startten daarom op 1 oktober 2022 met een zogenaamd "ecosysteem" met als missie de ontwikkeling van missionaire parochies te bevorderen.

Concreet pakt het Ecosysteem Missionaire Parochie onder andere de volgende zaken op: de organisatie van een Missionaire Parochiedag (mini-conferentie) op 25 maart 2023 en ook in 2024, een gezamenlijke website en communicatie-aanpak, het houden van webinars, informatiebijeenkomsten en het toegankelijk maken van internationaal aanbod. Daarnaast wordt ook het aanbod van de afzonderlijke partners breder toegankelijk gemaakt en actief naar elkaar doorverwezen.