Nieuws

Gods liefde ervaren door zang en liturgie

Op 11 november 2021 hield de Gemeenschap Emmanuel in België een dag over zang en liturgie. Precies twee thema’s die het hart van de missionaire parochie raken. Projectmedewerker Carolien Hoogenboom bezocht deze dag om te zien en te ervaren wat ‘Hollanders’ kunnen opsteken. Een interview.Lees verder

Bisschop Liesen te gast in podcast-serie ‘De kansen voor de Kerk’

In een openhartig en persoonlijk gesprek met Alpha Nederland vertelt bisschop Liesen over zijn weg naar het bisschopsambt, de Kerk in deze tijd en waarom hij hoopvol is.Lees verder

Regionale avonden voor young pro's

Ter voorbereiding op de weekenden voor young professionals zijn er op 18 en 25 november doorheen het Nederlands taalgebied de komende periode een aantal regionale avonden vanuit De Missionaire Parochie.Lees verder

'Geroepen Samen Kerk te zijn'

‘Samen Kerk’ klinkt als een wollige kreet uit de tijd van de binnenkerkelijke polarisatie. In werkelijkheid heeft het een diepe betekenis. Als wij als Kerk in onze streken willen evangeliseren, moeten we die dimensie herontdekken en in praktijk brengen. Lees verder

Interview met Carolien Hoogenboom: 'Aandacht voor een vergeten groep'

Binnen De Missionaire Parochie zet Carolien Hoogenboom zich in voor katholieke young professionals. Deze jongvolwassenen met hun missionair elan hebben onze Kerk veel te bieden, maar in de parochies vinden ze meestal geen gehoor. Lees verder

Wat is een Missionaire Parochie in 5 punten

Hier vindt u een korte uitleg over wat we met een missionaire parochie bedoelen, gebaseerd op de kerkelijke documenten die sinds het tweede Vaticaans Concilie over evangelisatie zijn verschenen (zie ‘Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie,’ 2020) en op de (inter)nationale ervaringen van het werken met de principes van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’. De uitleg wordt gegeven a.d.h.v. een infographic in vijf punten. Je kan hier ook de folder downloaden. 

Lees verder

Ontmoetingsavond Missionaire Parochie in Gent 10 november 2021

Je hebt misschien al deelgenomen aan een webinar over de Missionaire Parochie. Of je deelt met anderen het verlangen dat je parochie of gemeente een...Lees verder

Drie bijeenkomsten voor young professionals

In het studiejaar van de conferentie organiseren we 3 bijeenkomsten voor young professionals (21-38 jaar) om hen bekend te maken met de visie van de Missionaire Parochie, de mogelijkheid te geven om te groeien in hun leiderschap en elkaar te ontmoeten. Behoor je tot de doelgroep? Schrijf je dan online voor deze bijeenkomsten in. Lees verder

Webinar – De kracht van de heilige Geest in de missionaire parochie

Op 15 september 2021 werd een webinar gehouden over de kracht van de heilige Geest. Open staan voor de heilige Geest en zijn werking in ons, is één van de sleutels om als parochie de omslag te maken naar een missionaire parochie. U kunt het hier herbekijken. Lees verder

Herbekijk de kick-off met fr. Mallon

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vond er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online kick-off evenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 2022, gaf tijdens de kick-off een inleiding. U kunt die hier herbekijken. 

Lees verder

Gastvrijheid in de missionaire parochie

Eén van de centrale waarden van een missionaire parochie is gastvrijheid. Een waarde, die makkelijk vorm gegeven kan worden in een parochie, door bijvoorbeeld kerkgangers te verwelkomen aan de deur. Maar gastvrijheid is meer dan dat. Lees verder

Leiding geven: visie ontwikkelen en communiceren in de parochie

Het vraagt veel om een parochie te leiden vanuit een onderhoudsmodus – we doen het zoals we het altijd gedaan hebben en zorgen voor de mensen die we hebben – naar een missionaire parochie – we zijn ook erop gericht om mensen buiten de kerk kennis te laten maken met de liefde van God. Bij visie gaat het om het communiceren van een inspirerend beeld van de toekomst, waar je met de parochiegemeenschap naar toe wilt. Het bepaalt welke keuzes er gemaakt worden in de parochie en geeft motivatie aan de parochianen. Lees verder

Online conferentie over parochievernieuwing op 23 april (Duitsland)

Op vrijdag 23 april 2021 organiseert ‘Divine Renovation Duitsland’ een online conferentie met als titel ‘Van een onderhoudskerk naar een missionaire kerk’. Sprekers zijn o.a. de Canadese priester fr. James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, en bisschop Stefan Oster. Lees verder

Leiding geven vanuit een team aan een parochie

Het vraagt veel om een parochie te leiden vanuit een onderhoudsmodus – we doen het zoals we het altijd gedaan hebben en zorgen voor de mensen die we hebben – naar een missionaire parochie – we zijn ook erop gericht om mensen buiten de kerk kennis te laten maken met de liefde van God. De pastoor kan het beste deze leidinggevende taak uitvoeren, als hij leiding geeft aan de parochie vanuit een team. Lees verder

Webinars over leiding geven en gastvrijheid

In het voorjaar van 2021 worden een drietal webinars gehouden. Graag nodigen we u hiervoor uit. Lees verder

Conferentie ‘De Missionaire parochie’ op 24-25 maart 2022 in Breepark Breda

De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ zal plaatsvinden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment mogelijk is. Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, hebben de organisatie en de partners ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar evenementenlocatie Breepark in Breda. Lees verder

De prioriteit van evangelisatie

Welke rol speelt de prioriteit van evangelisatie in het proces van parochievernieuwing? Wat is eigenlijk evangelisatie en waarom is dit zo belangrijk? Hoe geef je prioriteit aan evangelisatie in de parochie? Welke rol speelt de Alpha cursus in de evangelisatie en wat zijn ervaringen met deze cursus in de praktijk? En hoe doe je dit in coronatijd? Lees verder

Gebed als fundament van parochievernieuwing

Waarom is gebed, als fundament van parochievernieuwing zo belangrijk? Wat houdt dit eigenlijk in? Hoe kun je persoonlijk en als parochie hierin groeien? Wat zijn voorbeelden van de doorwerking hiervan in het leven van mensen en in het parochieleven? En hoe geef je dit vorm in coronatijd? Lees verder

Rome wil evangeliserende parochies

Op 29 juni publiceerde de Congregatie voor de Clerus een instructie ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangelisatie van de Kerk.’ Kortom een document over de parochie en evangelisatie. Het document is geschreven voor de Wereldkerk. Op 15 oktobder publiceerde Stichting Katholiek Alpha Centrum hierover een persberichtLees verder

Twee webinars over parochievernieuwing

In het najaar van 2020 worden een tweetal webinars gehouden. Graag nodigen we u hiervoor uit. Lees verder

Samenvatting webinar 19 en 22 juni 2020

Vooruitlopend op de conferentie in 2022 werden in juni 2020 reeds twee webinars georganiseerd voor Nederland en Vlaanderen. Heeft u het webinar gemist of wil u het graag nog eens herbekijken? Op deze pagina kan u de webinar (her)bekijken met Nederlandstalige ondertitels. U vindt er ook een samenvattende tekst en de antwoorden van fr. Mallon op de meest gestelde vragen. Lees verder

Twee webinars met fr. Mallon

In afwachting van de uitgestelde conferentie is fr. James Mallon – tevens de hoofdspreker van de conferentie en auteur van het boek ‘Als God renoveert' – bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan twee webinars. Wij zijn blij dat we fr. James Mallon op deze manier toch enigszins op Nederlandse en Belgische bodem kunnen verwelkomen. Lees verder

Coronacrisis kans om Kerk te veranderen

De pandemie waarmee we geconfronteerd worden verandert ons leven radicaal. We kunnen niet vrij bij elkaar op bezoek, en er zijn protocollen opgesteld voor hoe we met elkaar omgaan in winkels, horeca en in de kerk. Ondanks het feit dat de crisis nog niet voobij is is, kijken we vooruit naar de toekomst. Lees verder

Conferentie opnieuw uitgesteld - Twee webinars in juni met fr. Mallon

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021. Totdat er een fysieke ontmoeting kan plaatsvinden, wordt er in samenwerking met de partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing te stimuleren. Hiertoe worden in juni 2020 een tweetal webinars gehouden. Lees verder

Online cursusavond: Hoe houd je een Alphacursus?

Het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda houdt op woensdag 27 mei een online cursusavond over het organiseren van een Alphacursus. De avond wordt georganiseerd...Lees verder

Nieuwe wegen vinden om “de wereld in te gaan”

“Wat kun je als kerk doen om mensen te bereiken die nu niet in de kerk komen?” Deze vraag stelt presentator Leo Fijen van het programma Het Geloofsgesprek van KRO-NCRV aan pastoraal werker Laura de Vries van de Heilige Familieparochie te Breda. Lees verder

Ook in quarantaine blijven we geroepen om te missioneren!

De dag waarop de conferentie had moeten beginnen, biedt ons een uitstekende gelegenheid om extra stil te staan bij onze roeping als gedoopten en als parochie om anderen met Christus in contact te brengen. Een Missionaire Parochie zijn op dit moment? Als alle vieringen en activiteiten in kerken door de coronacrisis zijn afgelast? Hoe kan dat dan? Lees verder

Congres over parochievernieuwing in Vlaanderen: een terugblik

Op maandag 2 maart 2020 hield het Universitair Centrum Sint Ignatius te Antwerpen (UCSIA) het congres 'Parochie & ambt'. Inhoudelijk coordinator van de conferentie ‘De missionaire parochie’ Mirjam Spruit was erbij. Centraal stonden de boeken van James Mallon en Alphonse Borras. Net als de conferentie ‘De Missionaire parochie’, waren er voor deze bijeenkomst meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Een teken dat het onderwerp ook sterk leeft in Vlaanderen. Lees verder

Nieuwe data voor de conferentie zijn bekend

De organisatie van ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is verheugd te kunnen melden dat er, na overleg met het team van Fr. Mallon uit Canada en andere betrokkenen, nieuwe data zijn vastgesteld voor de conferentie. Mits de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, zal de conferentie worden gehouden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 in Breepark. Lees verder

Conferentie De Missionaire Parochie uitgesteld wegens coronavirus

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt uitgesteld. Dit heeft de organisatie van de conferentie besloten om het risico op verdere verspreiding...Lees verder

De drie sleutels van parochievernieuwing

Veel mensen vragen zich af: “Werkt een benadering van parochievernieuwing van een Canadese priester en zijn team wel in Nederland? Is het niet te Canadees? Of te Amerikaans, zoals in het soortgelijke boek ‘Rebuilt’ van de Amerikaanse priester Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran?” De Canadese priester, fr. James Mallon, adviseert nadrukkelijk om hem en zijn parochie niet zonder meer te kopiëren. Maar wat dan wel? Lees verder

De conferentie en het Corona virus

In verband met het Corona virus: we zullen ons op de conferentie houden aan de richtlijnen die de overheid en de Kerk uitgeven.
Dat houdt...Lees verder

1000 bezoekers verwacht op conferentie ‘De Missionaire parochie’

De organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ verwacht duizend bezoekers. Daags voor het einde van de vroegboekperiode, raakte de conferentie al uitverkocht. Toen hadden zich al ruim 600 belangstellenden ingeschreven. Lees verder

"Wat betekent het om leerling te zijn van Jezus?"

‘Leerling zijn van Christus.’ Dat was het thema van de lezing van bisschop Liesen tijdens de parochieavond van de Eindhovense Sint Jorisparochie op vrijdag 17...Lees verder

Norbert Schnell in Het Geloofsgesprek: “Niet reorganiseren maar renoveren”

Op het feest van de Doop van de Heer, op zondag 12 januari 2020, spreekt pastoor Norbert Schnell met presentator Leo Fijen in ...Lees verder

Bisschop Liesen: "Parochievernieuwing begint bij jezelf te verstaan als leerling van Christus"

Op het feest van de Heilige Familie vertelt bisschop Liesen in het programma Het Geloofsgesprek van KRO NCRV over het leerling-zijn van Jezus...Lees verder

Al 500 aanmeldingen: boek snel uw ticket

Voor de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ hebben zich al 500 mensen ingeschreven. Daarmee verloopt de inschrijving voorspoedig. De boekingen zijn afkomstig uit heel Nederland en met zeventig aanmeldingen is er ook evidente belangstelling uit Vlaanderen.

Met de vlotte ticketverkoop komt de bovengrens voor het aantal aanmeldingen in zicht. Belangstellenden worden daarom geadviseerd niet te lang meer te wachten om zich in te schrijven. Tot 12 januari geldt bovendien een vroegboekkorting. Lees verder

Programma op hoofdlijnen rond

Het programma van de tweedaagse conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is op hoofdlijnen rond. Op beide dagen zullen er seminars zijn, waarbij diverse sprekers nader ingaan op een aantal deelthema’s uit het boek Als God renoveert en het boek Rebuilt. Lees verder

Waarom een missionaire parochie? Beluister de podcast

Op maandag 16 december waren Egbert Bornhijm en Patrick Vandeputte van de organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie’ te gast bij Radio Maria Vlaanderen in het programma ‘De Kerk leeft’. Omlijst met toepasselijke muziek vertelden zij hoe we vanuit ons doopsel en persoonlijke relatie met Jezus geroepen zijn om ons geloof uit te dragen, en welke rol de Heilige Geest hierbij heeft. Lees verder

James Mallon: “We gaan van elkaar leren”

14 december 2019 - Over precies honderd dagen begint de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’. In een videoboodschap aan Nederland en Vlaanderen gaat priester James Mallon, hoofdspreker tijdens de conferentie, in op de meest gehoorde bedenking ten opzichte van de conferentie: “Nederland is niet Canada”. Lees verder

"Als je persoonlijk geraakt bent, kun je niets anders dan er op uit trekken"

"Als je persoonlijk geraakt bent, kun je niets anders dan er op uit trekken" Dat zegt Mirjam Spruit in het Geloofsgesprek dat op...Lees verder

"We zijn organisators geworden, maar bidden we nog?"

Diaken Egbert Bornhijm was zondagochtend 10 november in het Geloofsgesprek bij Leo Fijen. Het gesprek begon met de vraag of we nog mensen...Lees verder

Je geloof leven in een omgeving die niet gelooft

“Wat is een missionaire parochie?” Die vraag stelden we aan Matthijs Jansen, jongerenwerker van het Bisdom Haarlem-Amsterdam na afloop van de startbijeenkomst op 3 oktober...Lees verder

De metafoor van de reddingsboten

Cissy Suijkerbuijk bezocht de eerste startbijeenkomst. Wat haar trof bij het lezen van het boek Divine Renovation, was de metafoor die fr. James Mallon gebruikt...Lees verder

"Als God renoveert, gaan er mooie dingen gebeuren"

Pastoor Geertjan van de Heilig Hartparochie in Boxtel: “Iedereen heeft het besef dat er iets moet gebeuren. Hier worden een aantal handreikingen gegeven. De ontmoeting...Lees verder

Vertel ons: Wat is een missionaire parochie?

Na afloop van de twee startbijeenkomsten vroegen we aantal mensen om een spontane reactie. Met vragen als “Wat is in jouw ogen een ‘missionaire parochie’?” Lees verder

"Onze missie is hier"

Op missie gaan. Veel mensen denken dan aan de missionarissen die jaren geleden naar verre landen reisden om de Blijde boodschap te verkondigen. Tegenwoordig is eerder het tegenovergestelde waar en is onze regio juist een missiegebied. Iemand die deze ontwikkelingen aan den lijve heeft ondervonden, is priester Koos Smits. Lees verder

“Als God renoveert, dan komt het goed”

De twee startbijeenkomsten in voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ werden druk bezocht. In Hoeven werden op 26 september honderd belangstellenden verwelkomd en een week later, op 3 oktober, bood de locatie in Utrecht ruimte aan ongeveer zeventig mensen. Lees verder

Bisschop Van den Hout: “Missie is niet een taak van de Kerk, de Kerk zelf is missie."

“Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.” Mgr. Van den Hout vertelt in deze video over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in oktober viert.  Lees verder

Startbijeenkomst Utrecht volgeboekt

De tweede startbijeenkomst voor de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ die op donderdag 3 oktober in Utrecht wordt gehouden is volgeboekt. Vanwege beperkte ruimte op de locatie kunnen helaas geen extra aanmeldingen meer worden toegelaten. Geef echter toch gegevens door. Lees verder

'Als God renoveert' in een notendop

Wil je even kernachtig worden bijgepraat over ‘Als God renoveert’? Bekijk dan als korte samenvatting deze vijf interviews (elk ca. 15 min.) met fr. James Mallon. Alle vijf filmpjes zijn nu in Nederlands ondertiteld! Om de ondertiteling te kunnen zien, is het nodig te zijn ingelogd op Google/Youtube. Lees verder

Startbijeenkomst op 26 september of 3 oktober 2019

Update: de startbijeenkomst op 3 oktober is volgeboekt. Lees verder.

Wilt u meer weten over de conferentie 'De missionaire parochie Als God renoveert'? Kom dan naar één van de startbijeenkomsten op 26 september in Hoeven of 3 oktober in Utrecht. U kan zich op deze pagina hiervoor opgeven tot 21 september. 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle medewerkers van de bisdommen, pastorale beroepskrachten, religieuzen en betrokkenen bij de nieuwe bewegingen, alle Rooms-katholieke maatschappelijke en onderwijsorganisaties, media en alle betrokken gelovigen in Nederland en Vlaanderen.Lees verder

Abonneer u op de nieuwsbrief

Wie zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt een e-mail als er belangrijk nieuws is i.v.m. de conferentie en blijft op de hoogte van activiteiten die wij organiseren in verband met de conferentie en de weg daarnaartoe. U kunt zich op elk moment gemakkelijk uitschrijven.

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!