Aanbod partners Nederland

Sinds de conferentie ‘De Missionaire Parochie – Als God renoveert’ in 2022 werken vijf partnerorganisaties samen in het zogenaamde "Ecosysteem Missionaire Parochie", in hun gemeenschappelijke missie om parochies te stimuleren en te ondersteunen om meer missionair te worden.
Deze organisaties zijn: het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, xpand en het bisdom Breda. Daarbij is er ondersteuning van Divine Renovation.

Het doel van de conferentie blijft actueel. Het verlangen van alle betrokkenen is dat het vuur dat daar ontstoken is brandend blijft en zich verder verspreidt. Hiervoor willen bovengenoemde organisaties zich dan ook blijvend inzetten.

Lees hieronder meer over het individuele aanbod van deze organisaties.


Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)

Het CPS wil parochies in heel Nederland ondersteunen om een (meer) vitale en missionaire parochie te worden. Dat doet het CPS onder andere door:

 • pastorale beroepskrachten, bestuurders en parochianen bekend te maken met het gedachtegoed van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ o.a. door lezingen, bijeenkomsten, webinars, gesprekken, artikelen en het ontwikkelen van Leeswijzers bij beide boeken. Een lezing over de hoofdlijnen van de missionaire parochie is aan te vragen bij het CPS (fysiek en online). Dit kan bijvoorbeeld een goede start zijn als u het boek in de parochie wilt gaan lezen.
   
 • ontmoetingsdagen te organiseren voor parochies (2 keer per jaar), die al eerste stappen aan het zetten zijn op weg naar een (meer) missionaire parochie.
   
 • supervisie voor pastoraal werkenden aan te bieden of met u op zoek te gaan naar een passende supervisor. Supervisie is een vorm van coaching waarbij de persoon reflecteert op zijn of haar werkervaringen. Dit kan individueel of in groepsverband.
   
 • geregeld bezinningsdagen en een preektraining aan te bieden voor pastoraal werkenden om hen te ondersteunen in hun roeping en werk. 
   
 • mee te werken aan uitgaven vanuit de Missionaire Parochie, meestal in samenwerking met uitgeverij Adveniat.

Meer informatie over het actuele aanbod vindt u op parochiespiritualiteit.org of vraagt u aan door te mailen naar cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.


  Alpha Nederland

  Alpha Nederland zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de Kerk en de transformatie van de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op Alpha’s in Nederland. 

  Alpha beter leren kennen?
  Wil je ontdekken wat Alpha in jouw parochie kan betekenen? Wij organiseren graag een Alpha Experience voor jou. Tijdens een Alpha Experience ervaar je op een laagdrempelige manier wat Alpha is. Fr. James Mallon noemt Alpha "het meest effectieve hulpmiddel dat hij tot nu toe heeft kunnen vinden". Na de experience weet je hoe je Alpha kunt inzetten in de groei naar een missionaire parochie. Heb je interesse in een Alpha Experience? Neem contact op via info@alphanederland.org, we helpen je graag op weg. 

  Verder praten over hoe je kunt groeien tot een missionaire parochie?
  Om met de woorden van Fr. James Mallon te spreken: "Alpha als cursus is fantastisch, maar Alpha als cultuur is fenomenaal." Een parochie ondergaat een transformatie van onderhoud naar groei en bloei wanneer ingrediënten als prioriteit van missie, gebed, kracht van de Heilige Geest, gastvrij zijn, uitnodigen en leerlingen maken centraal staan. We gaan graag met je in gesprek over hoe je hiermee aan de slag kunt.

  Vragen?
  Kijk op alphanederland.org of stuur ons een mailtje: info@alphanederland.org.
   


  Katholiek Alpha Centrum

  Methoden en materialen voor evangelisatie, catechese en geloofsverdieping

  1. Films, cursussen en boeken om het geloof te verkennen, te verdiepen en door te geven …
   • Sycamore - katholieke video's van ong. 25 min. Heel toegankelijk en inspirerend. Klik hier
   • ‘Mij geschiede naar Uw Woord’. Boeiende video-serie over Maria op USB.
    Er is één gratis exemplaar per parochie verkrijgbaar bij de stand van het Katholiek Alpha Centrum op de conferentie in Veenendaal of ddoor te mailen naar info@rk-alphacentrum.nl.
    Er is ook een boek met vragen voor gespreksgroepen en teksten ter overweging. Klik hier 
   • 3 Minuten Catechese – op een duidelijke, eigentijdse en humoristische manier worden aspecten van het katholieke geloof uitgelegd. Klik hier
   • Boeken: 
    Een jaar van Gods missionaire opdracht - voor elke dag een inspirerende tekst
    - Sycamore – Het katholieke geloof in 20 stappen – Father Stephen Wang
    - Aanbidding in het hart van de wereld – Mgr. Dominique Rey
    En andere boeken: Rebuilt, Katholieken Evangeliseren, Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie, ...

   Meer mogelijkheden en materialen vindt u via rk-alphacentrum.nl
   Bestellen kan via: rkwebshop.nl
    

  2. Online aanbod: internetcursus 'Hoe vind je Jezus?'
   Geschikt voor iedereen die interesse heeft om het katholieke geloof te verkennen, met een persoonlijke e-coach. Ideaal om aan zoekenden door te geven én voor geloofsleerlingen. 
   Ga naar: hoevindjeGod-online.nl.
   Bestel hier de banner voor uw website, posters en/of uitnodigingskaartjes. Natuurlijk gratis!
   Via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl
    
  3. Gebedsketen voor de Nieuwe Evangelisatie / Missionaire Parochie
   Doet u mee? Juist nu van het grootste belang! 
   Klik hier voor meer informatie.
    
  4. Opnamen van 4 avonden over ‘de missionaire parochie’
   De avonden werden gehouden in het voorjaar van 2022 en opgenomen via Zoom. Bekijk de avonden hier.
    
  5. Resurrexit
   Zoekt u als parochie naar hulpmiddelen om te groeien in vitaliteit, geloof, dienstbaarheid en verbondenheid? Resurrexit biedt materiaal, ervaring en ondersteuning. Uniek hierbij is de begeleiding op maat. Stap voor stap op weg naar een nieuwe vitaliteit. Het begint waar de parochie nu is.
   Klik hier voor meer informatie over Resurrexit of mail naar: info@resurrexit.eu.
   Resurrexit is een initiatief van Twitteren met God en Katholiek Alpha Centrum

  Reactie Sycamore:
  “De filmpjes spreken de jongeren heel erg aan en het biedt stof om een goed gesprek te hebben.”
  “We hadden een heel mooi gesprek over de vragen bij de inleiding.”

  Mailt u ons bij vragen of als u meer informatie wilt ontvangen? Dat kan via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl


  xpand

  De visie van xpand is om mensen en organisaties (ook parochies in Nederland en Belgie!) te stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven. Xpand biedt een 3-jarig missionair procesbegeleidingsprogramma ('samen bouwen aan parochievernieuwing') onder andere op basis van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt.’

  Meer informatie: via Tom Koot, t.koot@xpand.eu en zie ook xpand.eu


  Bisdom Breda

  Groeien naar missionaire parochies staat centraal in de visietekst van bisschop Liesen van het bisdom Breda en in de dienstverlening van het bisdom. In het afgelopen jaar heeft een reorganisatie van het bisdomkantoor plaatsgevonden. De inzet is om alle diensten van het bisdom vanuit het missionaire perspectief gestalte te geven. Op het vlak van pastoraat kunnen parochies uit het bisdom Breda een beroep doen op de mensen van het team ‘Missionair Pastoraat’ die graag meedenken, adviseren en zowel praktisch als geestelijk willen ondersteunen bij de cultuuromslag van de parochie.

  Het Bisdom Breda maakt deel uit van het samenwerkingsverband (ecosyteem) Missionaire Parochie. Heel bewust is gekozen samen te werken met anderen om zo, ieder vanuit de eigen sterktes, dienstbaar te kunnen zijn in synergie met elkaar. Het bisdom Breda is hier als eerste bisdom ingestapt. Er wordt op deze wijze actief mee vormgegeven aan het proces dat nodig is in de cultuuromslag van ‘onderhoud’ naar ‘missie’. 
   


  Divine Renovation 

  Divine Renovation is een internationaal dienstwerk dat parochies en bisdommen over de hele wereld helpt om meer missionair te worden.

  Er worden regelmatig webinars aangeboden (Engelstalig), die ook voor de Nederlandse en Vlaamse context interessant zijn. Klik hier voor de aankomende webinars.

  Er zijn ook veel interessante webinars terug te kijken via het YouTube kanaal van Divine Renovation.

  Daarnaast is er een aanbod van coaching voor priesters, met name pastoors. Dit is een programma wat hen verbindt met enkele medepriesters van over de hele wereld, die het verlangen delen om werkelijke en blijvende verandering in hun parochies te zien.

  Voor meer informatie – om te onderzoeken of dit iets voor je is – kun je contact opnemen met Paul Lang van Divine Renovation. Dit kan door een gesprek van 30 minuten met hem te boeken.

  Boek een gesprek van 30' met Paul Lang