Aanbod partners Nederland

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt ondersteund door een aantal landelijke partners uit Nederland: het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, het Katholiek Alpha Centrum, xpand en de gezamenlijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk. Gastheer van de conferentie is het bisdom Breda.


Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)

Het CPS wil parochies in heel Nederland ondersteunen om een (meer) vitale en missionaire parochie te worden. Dat doet het CPS onder andere door:

 • pastorale beroepskrachten, bestuurders en parochianen bekend te maken met het gedachtegoed van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ o.a. door lezingen, bijeenkomsten, webinars, gesprekken, gebruik van social media, artikelen en het ontwikkelen van Leeswijzers bij beide boeken. Een lezing over de hoofdlijnen van ‘Als God renoveert’ in uw parochie is aan te vragen bij het CPS! Dit kan bijvoorbeeld een goede start zijn als u het boek in de parochie wilt gaan lezen. Deze lezing kan ook ONLINE plaatsvinden, met ruimte voor de parochianen om met elkaar online in kleine groepen uit te wisselen.
 • online coaching voor pastoors om in groepsverband de eerste twee hoofdstukken van het ‘Als God renoveert werkboek’ door te werken. Deze hoofdstukken gaan over visie en hoe je een leiderschapsteam samenstelt om je te ondersteunen.
 • met u meedenken over het hoe en wat van verdere begeleiding om de weg in te slaan om een (meer) missionaire parochie te worden.

Meer informatie via parochiespiritualiteit.org


  Alpha Nederland

  Heb je nog geen ervaring met Alpha?
  Dan ben je van harte welkom op de Alpha Nederland Training & Inspiratie die normaal twee keer per jaar wordt gehouden in Veenendaal, maar dit jaar online. Ontdek wat Alpha is en wat het voor jouw parochie kan betekenen. Interesse? Hou de website in de gaten. Ontmoet anderen die Alpha willen starten, leer van elkaars ervaringen en word getraind in de basis van Alpha & Alpha Online.

  Wil je een Alpha online organiseren?
  Afgelopen tijd mochten we al ruim 300 Alpha-leiders trainen voor Alpha Online! Heb je al ervaring met Alpha, maar ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Alpha online? Geef je op voor de basis- en verdiepingstrainingen. Meld je aan via de website. U kunt op de website ook informatie vinden over ‘hoe Alpha online te geven’.

  Ben je helemaal getraind en wil je starten?
  Registreer je cursus op deze website. (Geef je Alpha in België? Zet dan ‘BE’ achter je postcode) en download alle materialen die je nodig hebt. Het is ook mogelijk om je cursus te registreren als je nog niet zeker weet of je Alpha gaat starten. Dan kun je wel alvast de materialen downloaden.

  Meer vragen?
  Zie de Alpha folder en voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@alphavlaanderen.be (België) of frank@alphanederland.org (Nederland).


  Katholiek Alpha Centrum

  Methoden en materialen voor evangelisatie, catechese en geloofsverdieping

  1. Het katholiek geloof doorgeven … Hoe doe je dat?
   Hopelijk is er spoedig weer het nodige lokaal mogelijk om mensen voor uit te nodigen. Maar altijd blijft een persoonlijke voorbereiding nodig. Of in groepjes met elkaar al dan niet via social media.
   Mogelijkheden daarvoor zijn o.a.:

    

   • 3 Minuten Catechese' thuis bekijken. Klik hier
   • Boeken: o.a. ‘Katholieken Evangeliseren’, ‘Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie’, ‘Rebuilt’.
   • Sycamore - korte katholieke films. Heel toegankelijk en inspirerend. Klik hier

   Meer mogelijkheden en materialen vindt u via rk-alphacentrum.nl Bestellen kan via: rkwebshop.nl

  2. Online aanbod
   Wijst u mensen op de mogelijkheid van een internetcursus met persoonlijke e-coach? Voor wie het geloof wil verkennen is er 'Hoe vind je Jezus?' en binnenkort volgt 'Hoe vind je de Kerk?'.
   Ga naar: hoevindjeGod-online.nl.
   Bestel hiervoor de banner voor uw website / posters / uitnodigingskaartjes. Natuurlijk gratis!
   Via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl
  3. Gebedsketen voor de Nieuwe Evangelisatie
   Doet u mee? Juist nu van het grootste belang. Klik hier voor meer informatie. Een initiatief van Platform voor RK Evangelisatie. Klik hier voor meer informatie

  Reactie Sycamore: “We hadden een heel mooi gesprek over de vragen bij de inleiding.”

  Mailt u ons bij vragen of als u meer informatie wilt ontvangen? Dat kan via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl


  xpand

  De visie van xpand is om mensen en organisaties (ook parochies in Nederland en Belgie!) te stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven. Xpand biedt een 3-jarig missionair procesbegeleidingsprogramma ('samen bouwen aan parochievernieuwing') onder andere op basis van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt.’

  Meer informatie: via Tom Koot, t.koot@xpand.eu en zie ook xpand.eu


  Pastoraal Congres Als God renoveert in Nederland

  11 t/m 13 maart 2021: Pastoraal Congres Als God ons renoveert o.a. via Zoom, georganiseerd door een werkgroep namens de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk in Nederland. Dit congres bestaat uit 6 interactieve webinars. Een impuls voor missionaire vernieuwing. Inspirerende sprekers en praktijkervaring uit Nederlandse parochies. Tijd om met elkaar te delen. Dit congres is voor alle betrokken parochianen, vrijwilligers, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, pastoraal assistenten uit Nederland en Vlaanderen.

  Meer informatie over het Pastoraal Congres – sprekers, programma en aanmelden - kunt u hier vinden. www.pastoraalcongres.nl of download hier de folder.

  Laat je inspireren door lezingen van de vorige Pastorale Congressen en schrijf u in voor de nieuwsbrief via info@pastoraalcongres.nl waarin sprekers en programma worden aangekondigd.

  De nieuwe bewegingen die dit Pastoraal Congres organiseren voor parochiemedewerkers en pastorale beroepskrachten, kunnen ook door het jaar heen dienstbaar zijn aan parochies. De ervaring die de nieuwe bewegingen hebben met de bouwstenen die fr. James Mallon noemt, kunnen ze beschikbaar stellen: gastvrijheid, over je persoonlijke geloof kunnen spreken, gebed, opbouwende muziek, lofprijzing, geloofsverdieping via een Alpha-cursus, betekenisvolle gemeenschap, kleine geloofsgroepen, communicatie, de Heilige Geest ervaren, eigen roeping en zending ontdekken.