Bijeenkomsten ‘Gewoon beginnen met parochievernieuwing’

Misschien droomt U ervan uw parochie te vernieuwen en u zoekt een weg om daarmee te beginnen. Of U hebt van dat verlangen of van deze droom al gesproken met het team waarmee u uw parochie leidt en u hoopt hen enthousiast mee te krijgen om te werken aan een bloeiende levende kerkgemeenschap vandaag. Maar… HOE pakt u dit concreet aan als parochieverantwoordelijke?

De Vlaamse Impulsgroep start dit jaar met een initiatief om verantwoordelijken binnen de parochie te ondersteunen en aan de slag te gaan: ‘Gewoon beginnen’. Dit komt voort uit datgene wat Jezus als eerste vraagt aan zijn leerlingen bij de start van zijn ministry: ‘Volg mij’. De impulsgroep wil ervaring opdoen, met enthousiaste verantwoordelijken, over hoe de parochievernieuwing, die Fr. Mallon voor ogen heeft in Vlaanderen, kan werken.

Opzet
Wij willen verantwoordelijken van de parochies ondersteunen om vanuit die droom concreet aan de slag te gaan. We laten ons daarbij inspireren door James Mallon die ons zijn visie heeft aangereikt via zijn boek(en): Als God renoveert. Misschien heb je daarmee al kennis gemaakt via een leesgroep of via (het verslag van) de conferentie in Breda in maart 2022 of op een andere manier. Hij reikt ons drie sleutels aan om aan die vernieuwing te werken: Prioriteit geven aan evangelisatie - De beste principes van leiderschap – Toerusting door de Heilige Geest.

Hoe willen we dat aanpakken?

 • We reiken u een concreet stappenplan aan waarmee u in uw parochie uw droom kunt (beginnen) realiseren.
 • U ontvangt positieve opbouwende feedback van professionals en van de andere deelnemers waarmee ervaringen uitgewisseld worden.
 • U mag rekenen op de hulp van professionele organisaties die al heel wat ervaring hebben op het gebied van parochievernieuwing, Alpha en leiderschap.

Voor wie?
Eindverantwoordelijken in de parochie: pastores en andere leidinggevenden die durven dromen en enthousiast zijn om aan de slag te gaan met kleine stappen. Wij nodigen u dus om samen te komen en anderen die ook dromen en aan die droom concreet willen werken.

Duur
6 bijeenkomsten van maximaal 2,5 uur op donderdagavonden, verspreid over 1 jaar (zie programma hieronder).
U krijgt concrete opdrachten waarmee u zelf aan de slag kunt in uw parochie om in kleine stapjes een proces van vernieuwing op gang te brengen.

Wat vragen wij

 • U zoekt mensen die samen met u willen bidden om Gods leiding voor dat proces van vernieuwing in uw parochie (zie ook gebedskaartje)
 • U bent enthousiast en wilt beginnen aan een proces van langere duur waarbij u ondersteund wordt door ervaren professionals op het gebied van organisatievernieuwing en leiderschap. Samen met tochtgenoten kunnen we dan leren met en aan elkaar. We laten ons daarbij inspireren door James Mallon en vertalen zijn visie naar de Vlaamse context. 
 • U gaat actief aan de slag in uw parochie, met ministapjes die haalbaar zijn voor u en uw mede-leidinggevenden en die impact hebben op de gang van zaken.

Waar?
Clemenspoort, Gent en via Zoom

Kosten
Vrijwillige bijdrage

 
 

Programma

Bijeenkomst 1: 14 september 2023, 19:30-21:00 
Uw droom voor de parochie 

 • Het overzicht van de stappen naar parochie vernieuwing
 • Bouwen aan een parochiegemeenschap: paradijs, thuis, leger
 • Hoe schrijf je uw droom uit voor uw parochie.
 • Hoe vertalen we dat in een concrete visie

Bijeenkomst 2: 16 november 2023, 19:30-21:00
Ontdek de realiteit: de parochie scan

 • Ervaringen uitwisselen
 • De parochie scan: wat leeft en beweegt er nu al concreet in uw parochie
 • Waar gaat u zich op richten

Bijeenkomst 3: 18 januari 2024, 19:30-21:00 via Zoom
Ontwikkel uw visie en missie vanuit de droom

 • Wat is visie en missie
 • Uw visie en missie verwoorden na de eerste twee bijeenkomsten
 • Hoe kunt u dit bespreken in uw parochie

Bijeenkomst 4: 14 maart 2024, 19:30-21:00 via Zoom
Werken vanuit het leiderschapsteam

 • Doel en betekenis van een leiderschapsteam
 • Competenties van de leden van het leiderschapsteam
 • Werving en selectie

thuiswerk: Waar te beginnen: uw plan en prioriteiten voor de parochie

Bijeenkomst 5: 23 mei 2024, 19:30-21:00
Waar te beginnen: uw plan en prioriteiten voor de parochie 

 • Uitwisselen en bespreken van concept plannen en prioriteiten

Bijeenkomst 6: 20 juni 2024, 19:30-21:00
Veranderen: hoe doe je dat in een parochie? 

 • Hoe leidt je een veranderingsproces: transitiemanagement
 • Wat verandert er voor wie?

Opgeven

Voor iedere bijeenkomst moet u zich opgeven bij Clemenspoort - dit kan via onderstaand formulier.