Aanbod partners

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt ondersteund door een aantal landelijke partners uit Nederland: het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, het Katholiek Alpha Centrum, xpand en de gezamenlijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de rooms-katholieke Kerk. Gastheer van de conferentie is het bisdom Breda.

Bekijk hieronder het aanbod van de landelijke partners en Impulsgroep Missionaire Parochie uit Vlaanderen.


Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)

Het CPS wil parochies in heel Nederland ondersteunen om een (meer) vitale en missionaire parochie te worden. Dat doet het CPS onder andere door:

 • pastorale beroepskrachten, bestuurders en parochianen bekend te maken met het gedachtegoed van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ o.a. door lezingen, bijeenkomsten, webinars, gesprekken, gebruik van social media, artikelen en het ontwikkelen van Leeswijzers bij beide boeken. Een lezing over de hoofdlijnen van ‘Als God renoveert’ in uw parochie is aan te vragen bij het CPS! Dit kan bijvoorbeeld een goede start zijn als u het boek in de parochie wilt gaan lezen. Deze lezing kan ook ONLINE plaatsvinden, met ruimte voor de parochianen om met elkaar online in kleine groepen uit te wisselen.
 • online coaching voor pastoors om in groepsverband de eerste twee hoofdstukken van het ‘Als God renoveert werkboek’ door te werken. Deze hoofdstukken gaan over visie en hoe je een leiderschapsteam samenstelt om je te ondersteunen.
 • met u meedenken over het hoe en wat van verdere begeleiding om de weg in te slaan om een (meer) missionaire parochie te worden.

Impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen

De impulsgroep Missionaire Parochie Vlaanderen wil parochies en geloofsgemeenschappen in Vlaanderen helpen om de omslag te maken naar een missionaire parochie. Daarom hebben enkele partijen de handen in elkaar geslagen, waaronder Clemenspoort, Alpha Vlaanderen, xpand, KCV Vlaanderen en Gemeenschap Maria-Kefas.

Behalve mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met God en openstaan voor de werking van de Heilige Geest, wil de impulsgroep ook hun know-how en middelen ter beschikking stellen om een dynamiek op gang brengen:

 • Bekendheid geven aan de werking van de 'Missionaire Parochie' (bv. via leesgroepen, studiedagen,...) - Neem gerust deel aan het volgende webinar op 2 september 2020.
 • Enthousiasme opwekken voor de positieve en bemoedigende boodschap van 'God renoveert': ja, het is mogelijk om in deze tijd van parochiefusies een onthalende missionaire geloofsgemeenschap te zijn.
 • Materiaal van 'God renoveert' uittesten, vertalen naar de Vlaamse context en aanvullen met gelijkaardig/aanvullend materiaal of initiatieven die onze geloofsgemeenschappen toerusten
  • om het evangelie uit te dragen (bv. Alphacursus, zie ook Alpha Vlaanderen Online Infosessie)
  • om parochianen te vormen tot levenslange leerlingen van Christus
  • om christelijke leiders te coachen: collegiaal, in de kracht van de Geest, elk met zijn of haar eigen charisma dat tot bloei mag komen tot vruchtbaarheid voor de zending van de kerk in onze samenleving
 • Regionale gespreksfora opzetten: ervaringen uitwisselen, een 'lerende gemeenschap' zijn
 • Geloofsgemeenschappen via hun teamleden (verantwoordelijken) ondersteunen en begeleiden in de omslag naar een missionaire gemeenschap (leiderschapsvorming). Ontdek het begeleidingsprogramma 'de eerste stap' verzorgd door xpand Vlaanderen.
 • Het bevorderen van een cultuur van gebed, aanbidding en lofzang.

Neem gerust contact op als u interesse heeft in ondersteuning of op zoek bent naar uitwisseling met anderen die dezelfde weg willen gaan.


Alpha Nederland & Vlaanderen

Heb je nog geen ervaring met Alpha?
Dan ben je van harte welkom op de Alpha Nederland Training & Inspiratie die normaal twee keer per jaar wordt gehouden in Veenendaal, maar dit jaar online. Ontdek wat Alpha is en wat het voor jouw parochie kan betekenen. Interesse? Hou de website in de gaten. Ontmoet anderen die Alpha willen starten, leer van elkaars ervaringen en word getraind in de basis van Alpha & Alpha Online.

Wil je een Alpha online organiseren?
Afgelopen tijd mochten we al ruim 300 Alpha-leiders trainen voor Alpha Online! Heb je al ervaring met Alpha, maar ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Alpha online? Geef je op voor de basis- en verdiepingstrainingen. Meld je aan via de website. U kunt op de website ook informatie vinden over ‘hoe Alpha online te geven’.

Ben je helemaal getraind en wil je starten?
Registreer je cursus op deze website. (Geef je Alpha in België? Zet dan ‘BE’ achter je postcode) en download alle materialen die je nodig hebt. Het is ook mogelijk om je cursus te registreren als je nog niet zeker weet of je Alpha gaat starten. Dan kun je wel alvast de materialen downloaden.

Meer vragen?
Zie de Alpha folder en voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@alphavlaanderen.be (België) of frank@alphanederland.org (Nederland).


Katholiek Alpha Centrum

Methoden en materialen voor evangelisatie, catechese en geloofsverdieping

 1. Het katholiek geloof doorgeven … Hoe doe je dat?
  Hopelijk is er spoedig weer het nodige lokaal mogelijk om mensen voor uit te nodigen. Maar altijd blijft een persoonlijke voorbereiding nodig. Of in groepjes met elkaar al dan niet via social media.
  Mogelijkheden daarvoor zijn o.a.:

  • 3 Minuten Catechese' thuis bekijken. Klik hier
  • Boeken: o.a. ‘Katholieken Evangeliseren’, ‘Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie’, ‘Rebuilt’.
  • Sycamore - korte katholieke films. Heel toegankelijk en inspirerend. Voor organisatoren is er op 21-1-2021 een webinar met de maker Fr. Stephen Wang? Klik hier

  Meer mogelijkheden en materialen vindt u via rk-alphacentrum.nl Bestellen kan via: rkwebshop.nl

 2. Online aanbod
  Wijst u mensen op de mogelijkheid van een internetcursus met persoonlijke e-coach? Voor wie het geloof wil verkennen is er 'Hoe vind je Jezus?' en binnenkort volgt 'Hoe vind je de Kerk?'.
  Ga naar: hoevindjeGod-online.nl.
  Bestel hiervoor de banner voor uw website / posters / uitnodigingskaartjes. Natuurlijk gratis!
  Via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl
 3. Gebedsketen voor de Nieuwe Evangelisatie
  Doet u mee? Juist nu van het grootste belang. Klik hier voor meer informatie. Een initiatief van Platform voor RK Evangelisatie. Klik hier voor meer informatie

Reactie Sycamore: “We hadden een heel mooi gesprek over de vragen bij de inleiding.”

Mailt u ons bij vragen of als u meer informatie wilt ontvangen? Dat kan via e-mail: info@rk-alphacentrum.nl


xpand

De visie van xpand is om mensen en organisaties (ook parochies in Nederland en Belgie!) te stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven. Xpand biedt een 3-jarig missionair procesbegeleidingsprogramma ('samen bouwen aan parochievernieuwing') onder andere op basis van de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt.’

Meer informatie: via Tom Koot, t.koot@xpand.eu en zie ook xpand.eu


Pastoraal Congres Als God renoveert in Nederland

11 t/m 13 maart 2021: Pastoraal Congres Als God ons renoveert in Nieuwkuijk en via Zoom, georganiseerd door een werkgroep namens de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk in Nederland. Een impuls voor missionaire vernieuwing. Inspirerende sprekers en praktijkervaring uit Nederlandse parochies. Tijd om met elkaar te delen. De slotdag, zaterdag 13 maart, is ook voor mensen die alleen die dag kunnen komen. Dit congres is voor alle betrokken parochianen, vrijwilligers, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, pastoraal assistenten uit Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie over het Pastoraal Congres – sprekers, programma en aanmelden - kunt u hier vinden. www.pastoraalcongres.nl of download hier de folder.

Laat je nu al inspireren door lezingen van de vorige Pastorale Congressen en schrijf u in voor de nieuwsbrief via info@pastoraalcongres.nl waarin sprekers en programma worden aangekondigd.

De nieuwe bewegingen die dit Pastoraal Congres organiseren voor parochiemedewerkers en pastorale beroepskrachten, kunnen ook door het jaar heen dienstbaar zijn aan parochies. De ervaring die de nieuwe bewegingen hebben met de bouwstenen die fr. James Mallon noemt, kunnen ze beschikbaar stellen: gastvrijheid, over je persoonlijke geloof kunnen spreken, gebed, opbouwende muziek, lofprijzing, geloofsverdieping via een Alpha-cursus, betekenisvolle gemeenschap, kleine geloofsgroepen, communicatie, de Heilige Geest ervaren, eigen roeping en zending ontdekken.