Young Professionals aan de slag met leiderschap: “Wat is de maat die bij mij past?”

 

Leidinggeven als ‘young professional’, hoe kan dat eruitzien? Met die vraag gaat een twintigtal jongvolwassenen aan de slag tijdens het voorprogramma van de conferentie Missionaire Parochie, onder leiding van Paul Donders van xpand Nederland. Hij geeft een introductie op het thema ‘leidinggeven’, die wordt afgesloten met een uitnodiging om deel te nemen aan een uniek programma: ‘Leaders of Influence’ (LOI). Om de Kerk op te bouwen én te vertegenwoordigen in de samenleving zijn goede leiders nodig, vooral ook onder jongeren. Vanuit deze visie biedt xpand jongvolwassenen de mogelijkheid om begeleid te worden in hun professionele carrière, met leeftijdgenoten uit te wisselen en te leren van professionals. 

 

Gezond leiderschap

Waarom is gezond leiderschap belangrijk, ook in de Kerk? Met deze vraag wordt de avond geopend. Kernwoorden als vertrouwen, ontwikkeling, verbinding, ‘Koninkrijksvertegenwoordiging’, saamhorigheid, vaardigheid en transparantie komen bovendrijven. In deze tijd zijn er maar weinig jongeren die nog echt leiding willen geven vanuit deze waarden, benadrukt Donders. Leidinggeven is echter niet voor slechts enkelen weggelegd, maar voor ons allemaal. Iedereen is geroepen allereerst leiding te geven aan zichzelf, door eigen keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Daaruit volgt voor sommigen een roeping om leiding te geven aan projecten, teams, professionals of zelfs organisaties. We mogen onszelf de vraag stellen: “Wat is de maat die bij mij past?” Op welk niveau ben ik geroepen leiding te geven en hoe doe ik dat op een goede manier? 

 

Balans

Voor gezond leiderschap is zowel karakter, wat deugdelijk leven omvat, als competentie nodig. Als voorbeeld nemen we Christus, wiens leiderschapsstijl door Romano Guardini werd beschreven. Leidinggeven zoals Christus bestaat volgens hem steeds uit twee kanten van dezelfde medaille: dienen en heersen, ‘leeuw’ en ‘lam’ zijn, competentie en karakter, man en vrouw, gerechtigheid en genade, mens en resultaat. Balans is hierin het sleutelwoord. Als tweede voorbeeld draagt Donders Benedictus van Nursia aan. Vanuit een diep begrip van het evangelie groeide hij uit tot een uitzonderlijke teambouwer, die in zijn leven een enorme wijsheid rondom leiderschap ontwikkelde. 

Zo zijn we allemaal geroepen om ons te ontwikkelen als leiders die allereerst leiding geven aan onszelf en daarnaast op de plekken waar we verder geroepen zijn, zowel binnen de Kerk als in de samenleving. Met deze bemoediging en uitdaging  gaan de toekomstige ‘Leaders of Influence’ op pad.

 

Lees hier meer over het Leaders of Influence traject en de katholieke tribe die van start gaat.
 

 

Tekst: David Ruiter; foto: Annemarie Wijns