Tip 1 : Neem persoonlijk tijd voor gebed

Het is ongekend wat er nu gebeurt. Onze hele samenleving is platgelegd. Het openbare leven ligt nagenoeg stil. Scholen, horeca en veel winkels zijn gesloten. Evenementen gaan niet door. We kunnen niet publiekelijk de Eucharistie vieren op zondag en op weekdagen. We worden letterlijk stilgezet.

Misschien is het een kans om onszelf opnieuw af te vragen: ‘Wie ben ik? Waarvoor leef ik?’ en ‘Wat wil God van mij? Wat wil Hij me zeggen in deze situatie? Waar ligt voor mij nu de kans om te groeien in liefde voor God en mijn naaste? Hoe kan ik deze tijd goed benutten?’ En om deze vragen in gebed met Hem te overwegen en ter sprake te brengen. Ook uw inzet en betrokkenheid in de parochie kan in dit gesprek met de Heer naar voren komen.

Ondanks het feit dat er geen publieke vieringen zijn, zijn er wel meer kerken open dan anders. Het is een kans om Onze Lieve Heer daar op te zoeken en tijd met Hem door te brengen.

Ter inspiratie hierbij een aansluitende video: bisschop Robert Barron over de coronacrisis.

Blijft u daarbij ook bidden voor alle voorbereidingen op de conferentie? Er is een gebedskaartje dat u daarbij wilt ondersteunen in uw persoonlijke gebed en uw gebed samen met anderen. Klik hier om u aan te sluiten bij de gebedsgroep voor de conferentie (u ontvangt dan gebedsintenties).

Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie
De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ is verbonden met de Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie. Deze Gebedsketen is opgezet door het Katholiek Alpha Centrum (in Nederland) en wil parochiegemeenschappen, religieuze gemeenschappen, nieuwe bewegingen en individuele personen uitnodigen om op een vaste dag in de maand te bidden voor de nieuwe evangelisatie van onze streken. Lees hier meer over deze Gebedsketen.

Lees de volgende tip!

Gebed conferentie

God, onze Vader,
wij vragen om uw zegen
over onze parochie- en geloofsgemeenschappen.
Mogen velen via deze weg U leren kennen
en zo geholpen worden
om leerling te worden van Jezus, uw Zoon.
Moge de conferentie een belangrijke ondersteuning zijn
voor onze gemeenschappen om die weg te gaan.

Wij vragen ook om uw zegen over de conferentie.
Zegen alle voorbereidingen en fr. Mallon en zijn team.
Dank u dat velen aan deze conferentie gaan deelnemen.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de hoofdrolspeler van alle evangelisatie.

Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.

Download gebedskaartje in PDF formaat