Tip 1 : Neem persoonlijk tijd voor gebed

Het is ongekend wat er nu gebeurt. Een virus dat impact heeft op ons hele dagelijkse leven. Sociale verplichtingen zijn beperkt en evenementen gingen en gaan veelal nog niet door. We konden niet publiekelijk de Eucharistie vieren op zondag en op weekdagen. We worden letterlijk stilgezet. Nu we weer beperkt bij elkaar mogen komen, worstelen we in de parochies met het zorgdragen voor de veiligheid van mensen (en alle rompslomp die daarbij komt) en tegelijkertijd hoe we mensen kunnen steunen in deze tijd.

Misschien is deze situatie een kans om onszelf opnieuw af te vragen: ‘Wie ben ik? Waarvoor leef ik?’ en ‘Wat wil God van mij? Wat wil Hij me zeggen in deze situatie? Waar ligt voor mij nu de kans om te groeien in liefde voor God en mijn naaste? Hoe kan ik deze tijd goed benutten?’ Of ‘Waar moeten we mee stoppen in de parochie en ook na de coronatijd niet meer oppakken?’ En om deze vragen in gebed met Hem te overwegen en ter sprake te brengen. Ook uw inzet en betrokkenheid in de parochie kan in dit gesprek met de Heer naar voren komen.

Ter inspiratie hierbij een aansluitende video: bisschop Robert Barron over de coronacrisis.

De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’, die op 24 en 24 maart 2020 had moeten plaatsvinden, is helaas tot nader order uitgesteld. U kunt zich echter nog steeds aansluiten bij de gebedsgroep, die ter voorbereiding van de conferentie is opgericht en die nu verder bidt voor de processen van parochievernieuwing in Nederland en Vlaanderen. U ontvangt dan regelmatig gebedsintenties om voor te bidden.

Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie
De conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ is verbonden met de Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie. Deze Gebedsketen is opgezet door het Katholiek Alpha Centrum (in Nederland) en wil parochiegemeenschappen, religieuze gemeenschappen, nieuwe bewegingen en individuele personen uitnodigen om op een vaste dag in de maand te bidden voor de nieuwe evangelisatie van onze streken. Lees hier meer over deze Gebedsketen.

Lees de volgende tip!