Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Matteus 4, 19-20

Programma

Hieronder vind je een overzicht van het programma en maak je kennis met de sprekers van de conferentie. 

 

Vrijdagavond 5 april

19:00 uur:  Inchecken al mogelijk: welkom!
20:00 uur:  Gezamenlijk gebed 
                  Parallel: Young People's MeetUp
20:45 uur:  Informele ontmoeting

 

Zaterdag 6 april

08:30 uur:  Inchecken en ontvangst
09.30 uur:  Start programma

  • Eucharistieviering met kardinaal W. Eijk
  • Inleiding door Arnoud Drop en Mirjam Spruit
  • Getuigenissen van parochies uit binnen- en buitenland
  • Gezamenlijke lunch
  • Interactief programma o.l.v. Hadewijch Klaassen
  • Seminars, parallel aan hoofdprogramma 
  • Gezamenlijk gebed

17:00 uur:  Einde van de dag

Foto: Ramon Mangold, 2022
 

Hoofdsprekers conferentie

Maak kennis met de sprekers op de Conferentie Missionaire Parochie!
 

Mirjam Spruit

Mirjam Spruit is sinds 2015 stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) en tevens deel van het coördinatieteam van het Ecosysteem Missionaire Parochie.

Ze ervaart het als een voorrecht om met een aantal parochies in Nederland op te mogen trekken op hun missionaire weg. Het is haar droom dat deze mogen uitgroeien tot plaatsen van hoop. Het thema ‘Volg Mij’ is een onderwerp dat dicht bij haar hart ligt: “Jezus roept zijn leerlingen in eerste instantie om bij Hem te blijven, om Hem te vergezellen. Vanuit die gemeenschap worden ze uiteindelijk uitgezonden. Het heeft mij altijd gefascineerd dat deze leerlingen alles achterlieten om Jezus te volgen. Mijn vraag is dan ook: wat betekent dit voor mij, voor ons, voor onze parochies, in onze tijd?” 

Mirjam is getrouwd, woont in het zuiden van Nederland en is in haar eigen parochie begeleider van een tienergroep. Ze houdt van wandelen in de natuur en je maakt haar blij met een goede koffie verkeerd. 
 

Arnoud Drop

Arnoud Drop is sinds 2014 directeur van Alpha Nederland. Als directeur van Alpha Nederland draagt hij bij "aan de bloeiende en boeiende kerk van Jezus Christus". Het is de missie van Alpha Nederland om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken. Op 6 april zal Arnoud samen met Mirjam spreken over wat dat betekent in deze tijd: ‘Wat is een leerling van Jezus en waarom zouden we anderen hiertoe uitnodigen?’ 

Arnoud is getrouwd met Tanya en samen hebben zij drie kinderen. Hij houdt er van om met zijn gezin en verrekijker door de natuur te lopen. Terwijl Tanya paddestoelen zoekt, zoekt Arnoud naar mooie vogels. Het gezin is echter zo lawaaierig dat hij zelden een vogel ziet. 

 

Hadewijch Klaassen

Hadewijch Klaassen is consultant sociale verandering en lid van het leiderschapsteam in de Titus Brandsma parochie in Wageningen e.o.

Met haar kenmerkende enthousiasme werkt zij sinds 2019 mee aan het proces van missionaire parochie in haar parochie. Vanuit die ervaring en haar professionele achtergrond (consultant bij MDF Training & Consultancy) heeft ze ook een aantal andere parochies in dit proces mogen adviseren. "In mijn persoonlijke leven heb ik ontdekt hoe bijzonder je leven loopt als je besluit het samen met God te doen. We krijgen van God de genade ons bewust te worden van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dat is wat ik ieder mens gun, want die liefde zet je leven in een compleet ander licht. De parochie is bij uitstek de plek waar we dit kunnen uitleven in onze directe omgeving!" 

Hadewijch is getrouwd met Jorge; samen hebben zij drie dochters. Ze houdt ervan haar grote balkon vol te zetten met bloemen, kruiden en planten voor vlinders en vogels.
 

 

Getuigenissen

Getuigenissen uit binnen- en buitenland

Op verschillende momenten in het programma zullen gasten uit binnen- en buitenland hun ervaringen delen met parochievernieuwing, en in het bijzonder het proces van cultuurverandering in hun eigen parochies. 

 

Fr. Gary Buckby en Stephanie O'Connor - Walshe
Birmingham, Verenigd Koninkrijk 

Fr. Gary is veertien jaar actief als parochiepriester en een groot fan van de Wolverhampton Wanderers Football Club. Hoewel hij normaal niet van lezen houdt, herinnert hij zich als de dag van gisteren dat hij het boek "Divine Renovation" in een adem uitlas: "Het was net alsof Fr. Mallon mijn eigen woonplaats en parochie beschreef!"

Vanaf dat moment probeert Fr. Gary de onderliggende principes van parochievernieuwing in zijn parochie in praktijk te brengen. Hij doet dit als onderdeel van een leiderschapsteam: "Dat is wel eens uitdagend, maar ook gezond voor een priester die gewend is alleen te werken en dat best pittig vindt."

Stephanie O'Connor-Walshe, lid van dit leiderschapsteam, zal ook delen over haar ervaringen.
 

Ferdinand von Degenfeld 
Verantwoordelijke voor Divine Renovation in het Duitse taalgebied

De plannen voor de eerste conferentie Missionaire Parochie (oorspronkelijk gepland in 2020) werden geboren nadat een kerngroep vol enthousiasme terugkeerde van een conferentie met Fr. James Mallon in het Duitse Fulda. Ook in het Duitse taalgebied vond het gedachtegoed van "Divine Renovation" weerklank. Ferdinand is al enkele jaren aangesteld als verantwoordelijke voor Divine Renovation in het Duitse taalgebied en heeft in die jaren van dichtbij de ontwikkelingen in ons buurland kunnen volgen. Hij zal zijn indrukken en ervaringen delen.

 

Seminars conferentie

Seminars

Parallel aan het interactieve hoofdprogramma in de grote zaal zullen er enkele seminars worden aangeboden. Deze zullen met name gericht zijn op mensen die kennis willen maken met het gedachtegoed van de missionaire parochie, of die een roeping ervaren om voor de vernieuwing van parochies te bidden.

 

God vraagt ons gebed - diverse vormen van gebed in een missionaire parochie
Jeroen Smith pr. met medewerking vanuit het Katholiek Alpha Centrum

Pr. Jeroen Smith spreekt over hoe gebed en parochievernieuwing samengaan. Paus Franciscus zegt: “Nieuwe evangelisatie, een evangeliserende kerk, moet altijd vertrekken vanuit het gebed.

Het terugkerend gebedscontact met Christus blijft een onmisbare pijler van de eigen relatie met Christus en van het parochieleven. In dit seminar krijgt u tips over hoe dit vormgegeven kan worden in de parochie. Ook is er een moment van begeleide aanbidding.

Dit seminar wordt aanbevolen voor wie zoekend is naar een goede manier om alle actie in de parochie in te bedden in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, en voor wie een roeping ervaart om voor het werk van de missionaire parochie te bidden.

De drie sleutels van parochievernieuwing
pr. Norbert Schnell, vicaris-generaal Bisdom Breda
Eliza Oudshoorn, medewerkster Missionaire Parochie Bisdom Breda

Dit seminar zal gaan over de basisprincipes van parochievernieuwing: de drie sleutels. In Bisdom Breda zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet op dit gebied. Pr. Norbert Schnell en Eliza Oudshoorn zullen spreken vanuit hun persoonlijke overtuiging en de ervaringen die in het bisdom zijn opgedaan. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Dit seminar wordt aanbevolen voor diegenen die alleen zijn gekomen uit hun parochie of geloofsgemeenschap en/of voor diegenen die niet of nauwelijks bekend zijn met de waarden van de missionaire parochie.