Persbericht: De conferentie gaat door in Breda!

Met zo’n 1000 deelnemers vindt op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ plaats. Hoofdspreker fr. James Mallon en zijn team komen hiervoor naar evenementenlocatie Breepark in Breda. Ruim 100 vrijwilligers staan in de startblokken om alle bezoekers te ontvangen. Omdat het een evenement met vaste zitplaatsen is, wordt er geen gebruik gemaakt van een coronatoegangsbewijs.

Programma
Via deze website is het programma van de conferentie op hoofdpunten aangegeven. Er worden diverse inleidingen en seminars gehouden en er wordt gezamenlijk eucharistie gevierd. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. 

Kansrijk werken aan bloeiende geloofsgemeenschappen
In 2019 nam bisschop Liesen van Breda het initiatief om de Canadese priester James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’. In dit boek gaat hij in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen. Sinds de start van de voorbereidingen van de conferentie, is de Missionaire parochie uitgegroeid tot een landelijk platform waar inspiratie en praktische stappen worden samengebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) missionair te worden.

In een notendop
In het verleden functioneerde de parochie in een overwegend christelijke cultuur, waar men vanzelfsprekend in deze Kerk opgroeide. In de afgelopen decennia is de wereld grondig veranderd. Voor de Kerk breekt nu een nieuw tijdperk aan. Een missionaire parochie herontdekt haar oorspronkelijke opdracht om de Blijde Boodschap te verkondigen aan wie Hem nog niet kennen. Alle gelovigen dragen hier actief toe bij, elk volgens de eigen roeping, gaven en charisma’s. Vertrouwend op de hulp van de heilige Geest, worden ze ‘missionaire’ leerlingen die hun leven lang blijven groeien in geloof en dienstbaarheid. Ze nodigen anderen uit naar een verwelkomende gemeenschap, opdat ook zij Jezus persoonlijk kunnen ontmoeten.

Aanmelden is nog mogelijk
Door de versoepeling van coronamaatregelen en de omvang van de evenementenlocatie, is het nog mogelijk om extra bezoekers te verwelkomen. De conferentie is bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bij de organisatie van de conferentie zijn naast het bisdom Breda ook het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, Xpand, de gezamenlijke kerkelijke bewegingen in Nederland en de Vlaamse Impulsgroep als partners betrokken.