Online leeskring over Catechese Handboek door Dominicanessen

In 2024 en 2025 organiseren de Dominicanessen van St. Cecilia op een serie woensdagavonden een online leeskring en gespreksgroep over het nieuwuitgekomen ‘catechese Handboek’. De auteur van het Handboek – Hannah Vaughan-Spruce – heeft zelf veel ervaring met het geven van catechese in een parochie. Op dit moment is ze de verantwoordelijke voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk. Tevens was ze hoofdspreekster op de conferentie Missionaire Parochie 2023. 

Zr. Theresa Anne: "We verheugen ons zeer over deze nieuwe bron voor catechese en nodigen u van harte uit om mee te doen aan onze leeskring! Samen willen we Christocentrische catechese voor de missionaire parochie verder verkennen!"

 

Over het boek

In het 'catechese Handboek' staat één van de taken van de catechist centraal, namelijk het catechese geven. De leeskring is dan ook bedoeld voor degenen die catechese geven in de parochie, op school én thuis of interesse hebben om dat te gaan doen. Het is immers de uitdaging van elke generatie: hoe geven we de schat van het geloof door aan de volgende generatie? Om deze reden wordt het catechese Handboek ook warm aanbevolen aan ouders; zij zijn immers geroepen om de eerste catechisten van hun kinderen te zijn. 

Het boek is ingedeeld in drie delen:

1. de inhoudelijke basisbeginselen van de catechese
2. de inhoud: wat leer ik mensen?
3. de methodologie: hoe onderwijs ik mensen?

Naast het lezen van de tekst wordt de lezer ook aangemoedigd om eigen ervaringen met de catechese te overwegen. 

 

Praktische informatie over de leeskring

De online leeskring is bedoeld voor iedereen die catechese geeft in de parochie, thuis (ouders!) of elders, of interesse heeft om dat te gaan doen.

De bijeenkomsten vinden plaats aan de hand van de drie delen van het boek (telkens van 20.00 tot 21.30 uur):
Deel 1 (5 bijeenkomsten): 4-9, 18-9, 2-10, 13-11, 27-11  2024
Deel 2 (6 bijeenkomsten): 15-1, 29-1, 12-2, 26-2, 12-3, 26-3  2025
Deel 3 (5 bijeenkomsten): 9-4, 23-4, 7-5, 21-5, 4-6  2025

Telkens is er een korte inleiding door een zuster; er zal tijd zijn om in groepen uit te wisselen en er wordt afgesloten met gezamenlijk gebed.

Informatie en aanmelding bij zr. Mary Amata: dominicanessensittard@gmail.com of bel (06) 107 036 99.