Naprogramma Catholic Parish Summit

Aanvullend op het programma van de Catholic Parish Summit in Harrogate, bieden we vanuit De Missionaire Parochie een naprogramma aan op 15 en 16 juni 2024. Dit programma is optioneel en niet inbegrepen in (de prijs van) de conferentie, maar het is zeer warm aanbevolen. We willen in de praktijk meemaken hoe een missionaire parochie eruit kan zien. We verwachten dat het inspirerende en bemoedigende dagen zullen zijn! 

 

Inhoud naprogramma 

Op zaterdag 15 juni bieden we een parochie-excursie aan samen met een Duitstalige groep. We bezoeken de parochie Ampleforth, die met de principes van Divine Renovation werkt.

Om 8 uur vertrekken we vanaf Harrogate naar deze parochie. Het programma bevat de volgende elementen:

  • Inleiding en vraaggesprek met Senior Leadership Team
  • Gebedstijd
  • Workshop om uit te werken wat je vanuit de Catholic Parish Summit wilt meenemen
  • Gezellig terugkijken, reflecteren, ontspannen en netwerken

Het programma op zaterdag duurt tot circa 17 uur. Het is mogelijk om deze avond al naar huis te rijden/vliegen.

Op zondag 16 juni bezoeken we de zondagsmis in Ampleforth om de zogenoemde weekendervaring mee te beleven. Na de lunch zullen we ons begeven naar het vliegveld.

 

Praktische informatie

We hopen dit naprogramma deels of geheel te subsidiëren. Het naprogramma omvat vervoer, programma en evt. overnachting van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni. 

Aanmelden voor het naprogramma kan bij Carolien Hoogenboom. Geef bij uw aanmelding aan of u alleen op zaterdag of beide dagen aan het naprogramma deelneemt.