De prioriteit van evangelisatie

Welke rol speelt de prioriteit van evangelisatie in het proces van parochievernieuwing? Wat is eigenlijk evangelisatie en waarom is dit zo belangrijk? Hoe geef je prioriteit aan evangelisatie in de parochie? Welke rol speelt de Alpha cursus in de evangelisatie en wat zijn ervaringen met deze cursus in de praktijk? En hoe doe je dit in coronatijd?

In dit webinar op 1 december 2020 gingen twee gasten onder leiding van Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, met elkaar in gesprek. Hier vindt u een korte samenvatting en kunt u ook de webinar herbekijken.

Onderaan worden ook enkele suggesties vermeld voor evangelisatie als prioriteit voor parochievernieuwing.

 

Het goede nieuws verder vertellen

In een missionaire parochie heeft evangelisatie vanzelfsprekend een belangrijke plaats. Je houdt dan niet op met zelf leerling zijn van Jezus, maar uit dankbaarheid voor wat je zelf ontvangen hebt, wil je ook anderen uitnodigen om leerling van Jezus te worden (zie Mt 28,19-20, waar gesproken wordt over ‘leerlingen maken’). Dat getuigen kan zowel met daden als met woorden. Maar tegenwoordig zijn we dat niet meer zo gewoon. Evangelisatie lijkt bijna iets nieuws. Iets dat we opnieuw moeten leren!

WAT is evangelisatie?

Bij evangelisatie denken veel mensen aan het bekeren in verre landen van mensen die je niet kent. De tijd is ondertussen heel erg veranderd en veel mensen in onze omgeving weten vandaag niets meer van Jezus. Hoe denken Lotte en Patrick over evangelisatie in deze tijd?

Patrick vertelt: "De tijd dat christen zijn in zekere zin vanzelfsprekend was, is voorbij. Dat lijkt vaak een verlies maar vandaag is dat voor mij een nieuwe kans om te getuigen van de liefde van God. Om opnieuw zoals Filippus enthousiast mensen te helpen Jezus persoonlijk te ontmoeten (Joh 1,43). Als men niets meer over Jezus weet, kan het weer een kennismaking worden. Want het gaat allereerst om een ontmoeting: kennis van het hart!!"

Lotte vult aan: "Voor mij is evangelisatie van alle tijden. God heeft zijn Kerk gewild en door Jezus wil Hij alle mensen tot zich trekken. Evangelisatie is voor mij samen te vatten als 'Gods liefde doorgeven', zo werken we met God mee. Daarom mogen we ook vertrouwen hebben dat Hij al in veel mensen bezig is. Ik heb zelf verschillende stappen doorgemaakt: zoekend - geraakt - gezonden."

WAAROM is evangelisatie een prioriteit?

Lotte: "Evangelisatie, ofwel Gods liefde doorgeven hoort bij het wezen van de Kerk. De uitspraak van Paulus vat dat mooi samen: Caritas Christi urget nos (De liefde van Christus laat ons geen rust, 2 Kor. 5,14). Liefde is niet bedoeld om voor jezelf te houden. Integendeel, liefde komt pas tot haar recht als het doorgegeven wordt. In Jezus zien we deze liefde tot het uiterste. Dit is het wezen van Kerk: de liefde die zichzelf weggeeft."

Patrick herinnert aan de grote opdracht die elke gedoopte van Jezus ontvangt: “Gaat en maakt allen tot mijn leerlingen!” (Mt 28,19). Hij vervolgt: "Later heb ik ook ontdekt dat we daar niet mee moeten wachten tot we ‘volleerd’ zijn," en hij wijst erop dat de leerling al vrij vroeg in het evangelie worden uitgezonden (Mt 10), En Filippus doet het al nadat hij slechts één dag bij Jezus was! Blijkbaar is leerlingen maken eigen aan leerling zijn. Hij past het toe op zichzelf: "God was lange tijd deel van mijn leven, i.p.v. omgekeerd, maar als je eenmaal de schat vindt, wordt het een prioriteit! Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn (Mt 6,21)."

HOE pak je evangelisatie aan?

"Wat is jullie ervaring met evangelisatie?" wil Ben weten. Patrick vertelt over zijn jarenlange ervaring met vormselcatechese en hoe hij steeds meer tot de conclusie kwam dat ook (en misschien vooral) de ouders geëvangeliseerd moeten worden. Dit ligt zeker niet voor de hand, maar enkele experimenten met gastvrije ouderavonden met inhoudelijke uiteenzettingen en/of getuigenissen lijken wel beloftevol.

Lotte: "Ik heb zelf ervaren hoe hoog de drempel was om een Kerk binnen te stappen. Daarom is gastvrijheid ontzettend belangrijk." Voor Lotte heeft de Alpha enorm geholpen: eerst als deelnemer, later in de organisatie. Je begin met een maaltijd, vervolgens een inleiding over een geloofsthema en daarna verder praten in kleine groepjes. "Maar het meest belangrijke is het thuis wat je mensen biedt door vriendschap, respect en gemeenschap. Zo ervaren mensen al iets van de liefde van Christus." legt Lotte uit.

Tegenwoordig kan dit ook online. Door corona heeft Patrick hier recent ook ervaring mee opgedaan. Hij merkt dat dit onverwacht goed werkt: "Voor sommigen is het juist drempelverlagend dat het van thuis uit mogelijk is: in de eerste reeks waar ik aan deelnam, was een van de deelnemers bedlegerig." Opvallend is ook dat men soms gemakkelijker een geloofsgesprek aangaat met mensen die geen deel uitmaken van je dagelijks leven. "Het treft mij hoezeer de deelnemers aan de Alpha Online na een 10-tal weken het zo jammer vinden dat het afgelopen is, en dat komt net door die sfeer van gastvrijheid en respect waarbinnen vanzelf vriendschap ontstaat." Lotte en Patrick zouden Alpha eigenlijk aan elke parochie aanraden, en het maakt niet uit of mensen al geloven of niet! "Laat God maar aan het werk!"

Zijn er geen moeilijkheden?

"Wat vonden jullie zelf lastig bij het evangeliseren?" vraagt Ben. Volgens Lotte zijn er drie dingen: spirituele strijd, ontmoediging door anderen, en hindernissen bij jezelf. Ten eerste, als je eenmaal in Gods team zit, is er ook een tegenpartij die dat niet wil. Tegenslagen horen er dan ook bij en gebed is het belangrijkste als team. Ten tweede, niet iedereen zal enthousiast zijn, maar ga aan de slag met mensen die wel willen en begin klein. En ten derde, iedereen zal zelf wel zijn hindernissen hebben: ik moet bij evangelisatie altijd aan dwang, betweterigheid en overtuigen denken. Of dat ik te klein ben om een verschil te maken. Of dat ze toch niet op mij zitten te wachten. Inmiddels zie ik dat God in iedereen al het verlangen naar Hem gelegd heeft en dat Hij mij alleen vraagt om daarvoor te bidden en mensen een stukje op weg te helpen naar Hem, bijvoorbeeld door Alpha.

Patrick: "Ik ben vooral lange tijd bang geweest wat mensen van mij zouden denken. Of ze mij wel serieus zouden nemen." Verder wijst hij erop dat het niet altijd zo gemakkelijk is om de vaste gewoonten te doorbreken en tot een gastvrije en uitnodigende cultuur te komen. "Probeer als pastoor maar eens de tijdstippen van de eucharistievieringen te wijzigen." Het valt Patrick op dat de volgelingen in het evangelie ook niet altijd zo voorbeeldig zijn. Zo wordt de blinde bedelaar eerst afgesnauwd door de menigte die Jezus volgt en ook de leerlingen sturen aan op het wegsturen van een vrouw die Jezus smeekt om genezing van haar dochtertje. "Wij moeten veeleer zijn zoals de 4 mannen die de lamme door het dak neerlaten tot aan de voeten van Jezus," benadrukt Patrick, "want het maakt echt een enorm verschil als mensen persoonlijk met Jezus in contact komen!" De moeilijkheden moeten we daar maar voor over hebben.

TIPS vanuit de praktijk

Welke tips kunnen Lotte en Patrick nog meegeven? Patrick: "Niet zuinig zijn op het (persoonlijke) gebed, daar rust en kracht vinden, en niet bang zijn van Zijn kruis: Zijn juk is zacht en Zijn last is licht." En met een kwinkslag voegt hij eraan toe: "En je mag uiteraard best creatief zijn."

Lotte verwijst naar wat paus JP II zei aan het begin van zijn pontificaat: Wees niet bang, gooi de deuren voor Christus wijd open. Heb vertrouwen! Hij is al bezig. Bidt dat je mag zien waar je mag meewerken met Zijn plan. Hij wil niets liever dan mensen naar zich toe trekken, jou op de eerste plaats. Bedenk wel dat we niet meer in grote aantallen moeten denken, maar dat iedere persoon die God bij ons brengt van waarde is. Een Alpha is een mooi instrument om nieuwe mensen in je Kerk te verwelkomen en op een eigentijdse manier Gods liefde door te geven!

Wat die kleine aantallen betreft, maakt Patrick nog een bedenking: "We kunnen iets leren van Covid-19: als elke persoon die zelf met corona besmet is, tenminste 1 andere persoon besmet, krijg je blijkbaar een wereldwijde pandemie. Welnu, als ieder van ons ook maar 3 andere personen zou 'besmetten' met het evangelie, dan krijgen we een zalige pandemie van de evangelisatie waar die van corona bij zou verbleken...!" En hij voegt eraan toe: "Maar dan beseffen we ook het belang om onszelf eerst door Jezus te laten 'besmetten' - wat het belang van het persoonlijke gebed als fundament meteen duidelijk maakt."

 

Tips voor de prioriteit van evangelisatie

Informatie over de parochies van onze gasten

Informatie over Alpha

Boekentips/kijktips