Meer weten over fr. James Mallon?

Wil je meer weten over fr. Mallon? In 2014 schreef hij een boek "Divine Renovation" over parochievernieuwing. In 2019 werd het vertaald naar het Nederlands en verscheen onder de titel "Als God renoveert". Recent kwam daar nog het werkboek bij. Hieronder meer informatie.

Spreker

Hoofdspreker van de conferentie is de Canadese priester James Mallon. Hij schreef in 2014 het boek Divine Renovation: From maintenance to mission. Dit boek is in 2019 in Nederlandse vertaling uitgekomen bij Adveniat onder de titel Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei.

Fr. Mallon beschrijft in zijn boek hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal naar een missionaire parochie hebben vormgegeven in de Sint-Benedictus parochie in Halifax, Canada. Het blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen en zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving!

Inmiddels zijn ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland positieve verhalen terug te beluisteren van parochies, die proberen de principes van Als God renoveert in hun eigen parochie vorm te geven en te vertalen.

Meer informatie over fr. James Mallon

Fr. James Mallon is auteur van het boek Divine Renovation: From maintenance to mission (2014), in Nederlandse vertaling Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei (2019). 

Fr. Mallon is in de coronatijd op eigen verzoek benoemd tot pastoor van een nieuwe parochie in het aartsbisdom Halifax-Yarmouth, OLV (Onze Lieve Vrouw) van Guadalupe in Dartmouth. Daarnaast is hij nog steeds nauw betrokken bij het internationale werk van Divine Renovation. Hij is een veelgevraagd spreker over de thema’s van parochievernieuwing en evangelisatie.

 

Meer over het boek ‘Divine Renovation’/ ‘Als God renoveert’

De helft van het boek beslaat een analyse van de huidige situatie van de Kerk: fr. Mallon laat zien dat de Kerk zich in een identiteitscrisis bevindt (‘we weten niet meer wat de missie van de Kerk is’), hij gaat in op de pijn van zovelen vanwege de afname van het aantal gelovigen, de sluiting van kerken en het seksueel misbruik als ook theologische belemmeringen die parochies verhinderen om missionair te zijn.

De andere helft van het boek is een praktijkverhaal, van hoe fr. Mallon met zijn team in Canada ‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal heeft gesteld in zijn parochie en hoe hij dit heeft aangepakt. Dit komt tot uiting in tien geleefde waarden in zijn parochie – bijvoorbeeld gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen groeien. In dit alles is Alpha het middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse geloofscursus / ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing. Ook bij het opleiden van leiders in de parochie speelt Alpha een centrale rol.

Bestellen van het boek Als God renoveert

U kunt het boek o.a. bestellen via Adveniat.
In Vlaanderen kan het boek bijvoorbeeld besteld worden via Halewijn.

 

Meer over het ‘Werkboek Als God renoveert’

Behorend bij het boek ‘Als God renoveert’ is dit werkboek verschenen in maart 2020 in Nederlandse vertaling bij Adveniat (‘Divine Renovation Guidebook’ uit 2016). Dit werkboek wil leidinggevenden in de parochie helpen om de cultuuromslag van onderhoud naar bloei of missie te kunnen maken. Veelzeggend is de titel van het eerste hoofdstuk van het boek ‘Het begint met de leider’: wat is je droom als leider en leider, ken je zelf! Vervolgens zoekt deze leider mensen om vanuit een team leiding te geven aan de parochie. Het werkboek bevat korte praktijkverhalen, tips en veel praktische oefeningen, die het leiderschapsteam in de parochie met elkaar kan doen. Denk aan zaken als: hoe bepalen we een goede visie en strategie, hoe communiceren we deze visie en strategie binnen de parochie en raken mensen betrokken, wat zijn sterke en zwakke kanten van diverse zaken in onze parochie, wat zijn kansen en mogelijkheden in onze omgeving en hoe kan onze sacramentenvoorbereiding verbeterd worden?

Een werkboek is een aanrader voor diegenen die ernaar zoeken om het gedachtegoed van ‘Als God renoveert’ in de context van hun eigen parochie of bisdom te vertalen. Allereerst is dat het leiderschapsteam van de parochie – de pastoor en zijn team –  maar ook diegenen die leidinggeven aan een team binnen een parochie of op een andere plaats in de Kerk, kunnen met dit boek hun voordeel doen.

Bestellen van het werkboek Als God renoveert

U kunt het werkboek Als God renoveert bijvoorbeeld bestellen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Hierbij vindt u een link naar het Als God renoveert werkboek.

U kunt het werkboek tevens bestellen via Adveniat. Dat geldt ook voor het Als God renoveert werkboek.