Bid mee!

Gebed als Fundament van Parochievernieuwing

Als een parochie wil uitgroeien tot een missionaire parochie, kan dat niet zonder dat dit gedragen wordt door een fundament van gebed. “De Kerk kan niet zonder de long van het gebed” (Paus Franciscus). Een parochie wordt pas een echte missionaire parochie vanuit het gebed. Waar er gebeden wordt, dáár wordt de Kerk vernieuwd en komen er nieuwe mensen bij, die leerlingen van Jezus willen worden. Het is belangrijk dat we vanuit de ontmoeting met Jezus Christus in het gebed tot handelen komen. Kortom, zonder het gebed en de werking van de Heilige Geest komt de vernieuwing van onze parochies niet tot stand.

“Nieuwe evangelisatie moet altijd vertrekken vanuit het gebed, een smeekgebed, zoals bij de apostelen in het cenakel, vanuit het vuur van de Heilige Geest.” (Paus Franciscus).

Bekijk hier een webinar over ‘Gebed als Fundament van Parochievernieuwing’.

Foto: Ramon Mangold

Meld u aan voor de gebedskring
Klik hier om u aan te sluiten bij de gebedskring voor het werk van ‘De Missionaire Parochie’. U ontvangt 4 keer per jaar gebedsintenties per e-mail. U kunt bidden voor deze intenties wanneer het u uitkomt: thuis, met anderen, in een gebedsgroep, in de kerk – bijvoorbeeld na de (Eucharistie)viering – of op een andere wijze.

Download hier het gebedskaartje, dat u daarbij kunt gebruiken.

Via onderstaand contactformulier kunt u ook één of meerdere gedrukte gebedskaartjes aanvragen.

Meld u aan voor de Gebedsketen
De Missionaire Parochie is verbonden met de Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing. Deze Gebedsketen is opgezet door het Katholiek Alpha Centrum in Nederland en wil parochiegemeenschappen, religieuze gemeenschappen, nieuwe bewegingen en personen uitnodigen om op een vaste dag in de maand te bidden voor de nieuwe evangelisatie van onze streken. Daardoor wordt er in ieder geval élke dag voor deze intenties gebeden.

Lees hier meer over deze Gebedsketen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Ook deze groepen/personen, die op een vaste dag in de maand bidden voor de vernieuwing van onze parochies, ontvangen 4 keer per jaar de gebedsintenties vanuit De Missionaire Parochie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw ondersteuning van het werk van de Missionaire Parochie met uw gebed!