Gebed conferentie

God, onze Vader,
wij vragen om uw zegen
over onze parochie- en geloofsgemeenschappen.
Mogen velen via deze weg U leren kennen
en zo geholpen worden
om leerling te worden van Jezus, uw Zoon.
Moge de conferentie een belangrijke ondersteuning zijn
voor onze gemeenschappen om die weg te gaan.

Wij vragen ook om uw zegen over de conferentie.
Zegen alle voorbereidingen en fr. Mallon en zijn team.
Dank u dat velen aan deze conferentie gaan deelnemen.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de hoofdrolspeler van alle evangelisatie.

Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.

Download gebedskaartje in PDF formaat