Drie webinars in voorjaar 2021
23 maart - Leiding geven vanuit een team
15 april - Visie ontwikkelen en communiceren
19 mei - Gastvrijheid in de missionaire parochie

Drie webinars in voorjaar 2021
23 maart - Leiding geven vanuit een team
15 april - Visie ontwikkelen en communiceren
19 mei - Gastvrijheid in de missionaire parochie

Webinars over leiding geven en gastvrijheid

In het voorjaarvan 2021 worden er drie webinars georganiseerd vanuit de Missionaire Parochie. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Onderaan deze pagina kunt u zich gratis inschrijven.

In de eerste twee webinars staan twee onderwerpen die te maken hebben met het thema ‘leiding geven’ of ‘besturen’ van een parochie centraal, namelijk het leiding geven uit een team en het belang van visie ontwikkelen en communiceren in de parochie. Het derde webinar zal gaan over een ander belangrijk thema van de missionaire parochie, namelijk gastvrijheid.


Webinar 1 - Leiding geven vanuit een team aan de parochie
Op dinsdagavond 23 maart 2021 - 20 tot 21 uur

Eén van de sleutels van parochievernieuwing is om goed leiding te geven aan een parochie. In de katholieke Kerk is de pastoor de eindverantwoordelijke, de leider van een parochie. De vraag is hoe hij zijn leiderschap uitoefent. Vanuit ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’ wordt aanbevolen om leiding te geven vanuit een team. Dat geldt voor de pastoor, maar ook voor een ieder die verantwoordelijkheid draagt in een parochie, bijv. voor de eerste communievoorbereiding, de diaconale werkgroep of het jongerenwerk. In dit webinar wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is om leiding te geven vanuit een team en wat dit concreet betekent. En valt dit team rondom de pastoor samen met het pastorale team? En hoe bouw je vervolgens een team op en wat zijn uitdagingen die je hierbij kunt verwachten?

Drie gasten onder leiding van Dennis Peters, journalist en verantwoordelijke voor pers & communicatie bij Kerk in Nood Nederland, gaan met elkaar in gesprek. De eerste gast is Tom Koot, consultant en coach bij xpand Nederland. Hij begeleidt parochies in Nederland en Vlaanderen bij het opzetten van een leiderschapsteam. De andere gasten zijn pastoor Lars Peetam en pastoraal werkster Laura de Vries van de Heilige Familie parochie in Breda. Zij zijn bezig om in de parochie een leiderschapsteam op te zetten en een cultuur van leiderschap te implementeren.

Klik hier om een samenvatting te lezen of de webinar te herbekijken.


Webinar 2 - Leiding geven: visie ontwikkelen en communiceren in de parochie
Op donderdagavond 15 april 2021 - 20 tot 21 uur

Eén van de sleutels van parochievernieuwing is om goed leiding te geven aan een parochie. Thomas van Aquino omschrijft leiding geven of besturen als ‘”iets op passende wijze tot het vereiste doel voeren”. Een belangrijk onderdeel van leiderschap is dan ook om dit doel voor ogen te hebben. Zeker als het gaat om een missionaire parochie is de vraag: waar gaat het heen? Concreet betekent dit visie ontwikkelen voor de parochie en deze met mensen communiceren. Visie begint in het hart van de leider. In de katholieke Kerk is de pastoor de eindverantwoordelijke, de leider van een parochie. Daarom heeft hij als eerste de opdracht om visie te ontwikkelen voor zijn parochie: wat is zijn droom, waar wil hij de mensen naar toe brengen? Maar tevens is het een vraag aan elke gedoopte: wat is je visie? Wat is je droom? Hoe wordt jij geroepen om God en mensen te dienen? In dit webinar wordt ingegaan op waarom het ontwikkelen van visie zo belangrijk is, hoe je dat kunt doen en worden er tips gegeven hoe je dit het beste met mensen kunt delen.

Drie gasten onder leiding van Els Agten, stafmedewerker gezinspastoraal en parochiecatechese Bisdom Hasselt, gaan met elkaar in gesprek. De eerste twee gasten zijn Tom Koot en Veerle Gouwy, beiden consultant en coach bij xpand. Xpand begeleidt diverse organisaties, waaronder parochies en gemeenten, bij het ontwikkelen van visie. De derde gast is rector Jeroen de Wit. Hij is rector van het Grootseminarie Sint Willibrord en rector van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo en geeft onder verantwoordelijkheid van de bisschop leiding aan deze twee instituten.

Klik hier om een samenvatting te lezen of de webinar te herbekijken.


Webinar 3 - Gastvrijheid in de missionaire parochie
Op woensdagavond 19 mei 2021 - 20 tot 21 uur

Eén van de centrale waarden van een missionaire parochie is gastvrijheid. Het is een waarde, die men gemakkelijk in de praktijk kan brengen. Bijvoorbeeld door het verwelkomen van mensen bij een viering. Maar gastvrijheid is meer. Het is een houding. Wat betekent dat? Wat is het wel en wat is het niet? Waarom is dit zo belangrijk, als we anderen willen helpen om in contact te komen met Jezus en de kerk? Wat zijn de gevolgen hiervan in een parochiegemeenschap? En hoe geef je dit als parochie zowel fysiek als online vorm?
In dit webinar staat het thema ‘gastvrijheid’ centraal en worden ideeën en voorbeelden aangereikt. Tevens zal er aandacht zijn voor de Alpha cursus (een kennismakingscursus met het christelijke geloof) en hoe in deze cursus gastvrijheid een hele belangrijke rol speelt.

In dit webinar gaan twee gasten onder leiding van Carolien Hoogenboom, projectmedewerker bij de conferentie ‘De  missionaire parochie’, met elkaar in gesprek. De eerste gast is Frank Jansons, relatiemanager katholiek van Alpha Nederland. De tweede gast is Daniëlle van Veldhuizen van de z. Titus Brandsma parochie uit Wageningen e.o. Zij is betrokken bij de organisatie van de Alpha cursus in deze parochie.

Klik hier om een samenvatting te lezen of de webinar te herbekijken.


Via onderstaand formulier kunt u zich alvast gratis inschrijven voor de webinar(s) naar keuze.

Abonneer u op de nieuwsbrief

Wie zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt een e-mail als er belangrijk nieuws is m.b.t. de Missionaire Parochie en blijft op de hoogte van activiteiten die wij organiseren. U kunt zich op elk moment gemakkelijk uitschrijven.