Webinar
15 september - De kracht van de heilige Geest

Webinar
15 september - De kracht van de heilige Geest

Webinar – De kracht van de heilige Geest in de missionaire parochie

Aansluitend op de webinars afgelopen voorjaar 2021 werd er dit najaar, in aanloop naar de grote conferentie "De missionaire parochie - Als God renoveert" op 24 & 25 maart 2022, nog een webinar georganiseerd vanuit de Missionaire Parochie. Weldra kunt u hier het webinar herbekijken.


In dit webinar op 15 september 2021 ging het over de rol van de heilige Geest bij parochievernieuwing. Open staan voor de heilige Geest en zijn werking in ons, is één van de sleutels om als parochie de omslag te maken naar een missionaire parochie. Naast enige inhoudelijke uitleg hoorden we hoe de heilige Geest werkt in het leven van de gasten en wat dit betekent voor hun dagelijkse leven en het leven in de parochie.

Drie gasten onder leiding van Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), gingen met elkaar in gesprek. De eerste gast was Patrick Lens OP, dominicaan, theoloog en studentenpastor in Brussel. De tweede gast was Lise Davidson, moeder van 3 kinderen, econoom met meer dan 20 jaar werkervaring in het bedrijfsleven en betrokken bij de Petrus en Paulus parochie te Leiden. De derde gast tenslotte was Wannes Vandevivere uit Vlaanderen, studerend voor docent wiskunde en muziek.

Klik hier voor een artikel over de 3 sleutels

Via onderstaand formulier kunt u zich alvast gratis inschrijven voor de webinar.

Tips om meer te leren en te ervaren over de kracht van de heilige Geest in de Missionaire Parochie.

Om te kijken:

Lied Pinksternoveen: Kom heilige Geest (in het Nederlands) https://www.youtube.com/watch?v=XdaYd9UP4DE

Om te lezen

  • Hoofdstuk 5 van het boek ‘Als God renoveert’ van fr. James Mallon over ‘Het fundament leggen’. Eén van de 10 waarden die hij beschrijft is ‘Het ervaren van de heilige Geest (p. 200 t/m 215).
  • Een mooi bezinnend boekje over de heilige Geest is van de hand van Jacques Philippe met als titel ‘In de school van de heilige Geest.’ Te bestellen bij uitgeverij Betsaida.
  • Bezinningsboekje ‘Naar een leven vanuit de heilige Geest’, met diverse Bijbelteksten, samengesteld door pastoor Juan van Eijk. Dit boekje kan gebruikt worden bijv. in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Alle parochianen worden aangemoedigd om dagelijks dezelfde tekst uit de Bijbel te overwegen. Het boekje kan hier gedownload worden. Een bijdrage voor het boekje wordt op prijs gesteld en kan worden overgemaakt naar Stichting Laetare, NL96 ABNA 0889 9949 78, o.v.v. 'Boekje Heilige Geest’.

Over de sprekers en hun parochie

  • Informatie over Patrick Lens OP is te vinden op de website van de Dominicanen in België.
  • Meer informatie over de parochie in Leiden waar Lise Davidson bij betrokken is.
  • Meer informatie over de lofprijzingsband waar Wannes Vandevivere over sprak: "Cross that Bridge” met o.a. een mooie clip met een lied tot de heilige Geest.