Wat is een missionaire parochie? - Arjen Bultsma

Vicaris Bultsma van Bisdom Groningen-Leeuwarden: “Een missionaire parochie is voor mij vooral een verwelkomende parochie. En verwelkomen kun je natuurlijk niet doen als je mensen niet eerst uitnodigt. Daar zit hem de crux bij het missionair zijn, dat mensen die komen zich op hun gemak voelen, weten hoe dingen reilen en zeilen en daarin worden meegenomen. Maar daaraan vooraf gaat dus iets wezenlijks: naar buiten treden en mensen uitnodigen. Ook omdat heel veel mensen misschien wel willen komen, maar niet durven. Ik denk dat we ons niet genoeg realiseren dat de drempel van de kerk eigenlijk heel hoog is. Die drempel slechten, door zelf naar buiten te gaan en mensen tegemoet te treden is een belangrijk kenmerk van de missionaire parochie.”