Vormingstraject Follow Me! - kans voor jongeren die Jezus willen volgen

Voor de vijfde keer zal in oktober Follow Me! van start gaan. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS; partner in het Ecosysteem Missionaire Parochie) is één van de organisaties die dit vormingstraject voor jongeren ondersteunt en van harte aanbeveelt.

Discipelschap 

Follow Me! is een vormingsprogramma waarin centraal staat wat het betekent om leerling van Jezus Christus te zijn: in woord en daad, in doen en laten. Dit noemen we discipelschap. Aan de hand van het voorbeeld van acht Bijbelse leerlingen gaan jongeren acht weekenden lang met God en met elkaar op weg. Deelnemers leren meer over wie God is, wie ze zelf zijn, welke plaats God in hun leven heeft, en hoe zij anderen over Hem kunnen vertellen. Het uiteindelijke doel is dat zij hun relatie met Jezus verder verdiepen en Hem steeds meer navolgen in alle gebieden van hun leven.

Avontuur van genade

In de vorige editie van Follow Me! was Mgr. Liesen van bisdom Breda te gast om voor te gaan in de afsluitende  Eucharistieviering. De kernwaarde van Follow Me! - discipelschap - ligt hem ook na aan het hart. Mgr. Liesen: "Jezus keek mensen aan en nodigde ze uit Hem te volgen. Een vonk sprong over en ze werden zijn eerste leerlingen. Dat is waar Follow Me! begint: het vuurtje dat Jezus ontstoken heeft aanwakkeren door een vriend(in) te worden op een weg die tegelijk heel persoonlijk en heel fundamenteel is. Zo groeit de vriendschap met Jezus en het verlangen anderen in die vreugde te laten delen. Follow Me! is een persoonlijke uitnodiging voor een avontuur van genade."

Missionaire leerlingen 

Paus Franciscus roept alle gelovigen op als 'missionaire leerlingen' hun plek in te nemen in Kerk en samenleving. Dat is een van de dingen waar Follow Me! aan wil bijdragen, door jongeren te vormen en toe te rusten. Mirjam Spruit van CPS: "We merken dat steeds meer jongeren die Follow Me! gevolgd hebben, zich in willen zetten voor de parochie, bijvoorbeeld voor Alpha." 
Dit jaar zal het programma voor het eerst tweetalig worden aangeboden: er zal desgewenst Engelse vertaling beschikbaar zijn voor internationale deelnemers.

Heeft u enkele jongeren (16 t/m 30 jaar) in uw parochie en gunt u ze geloofsverdieping en waardevolle contacten met andere jongeren? Of val je zelf in die categorie en ben je toe aan een volgende stap in je geloof? Follow Me! is van harte aanbevolen!

Lees hier meer informatie over Follow Me! of meld je meteen aan.

 

Foto: Liesbeth Timmermans