Tip 9 : Beleg al een afspraak na de conferentie in uw parochie

Als u met een aantal mensen uit uw parochie aan de conferentie deelneemt, beleg dan al een afspraak na de conferentie in uw parochie, om met elkaar verder te spreken over wat de conferentie heeft losgemaakt. Dit bevordert, dat het niet bij een mooie ervaring op de conferentie blijft, maar dat u ook daadwerkelijk met wat u gezien, gehoord en ervaren heeft, aan de slag gaat in uw parochie.

Lees de volgende tip!