Tip 8 : Zorg indien nodig voor financiële ondersteuning/sponsoring

Als u mensen in uw parochie persoonlijk uitnodigt, zoek dan naar mogelijkheden voor sponsoring van de conferentie, indien mensen het niet zelf kunnen betalen. Maar ook los daarvan, is het betalen van (een deel van) het deelnamebedrag aan de conferentie van medeparochianen, een teken dat de parochie ook daadwerkelijk een cultuuromslag wil maken naar een missionaire parochie en wil investeren in diegenen die deze cultuuromslag willen en kunnen dragen.

Lees de volgende tip!