Tip 6: Maak uw geloof concreet

Tenslotte, maak uw geloof concreet door te investeren in relaties met uw naasten. Deze tijd brengt ons terug naar de kern van ons geloof: hoe kan ik God en mijn naaste liefhebben. Met name worden we teruggeworpen op de naasten in onze omgeving: onze naasten op de plaats waar we wonen of mensen in de buurt. Dan gaat het bijvoorbeeld om geduldig te zijn met een huisgenoot of gezinslid, om boodschappen te doen voor kwetsbare mensen, iemand een keer op te bellen of op een andere wijze dienstbaar te zijn.

Op deze wijze investeren we in relaties met onze naasten. Laten we zo proberen mensen nabij te zijn ondanks de soms fysieke beperkingen. “De parochie is de Kerk zelf die leeft temidden van de huizen van haar zonen en dochters” (naar Paus Johannes Paulus II, Christifidelis Laici, 26 en ook paus Franciscus, Evangelii Gaudium, 28). Dat is wat we nu zien gebeuren.

Bij parochievernieuwing gaat het niet primair om het organiseren van activiteiten of het opzetten van werkgroepen, maar om mensen te helpen om God in hun leven te ontmoeten. “Parochies veranderen als mensen veranderen.” Daarvoor is het belangrijk om met mensen op weg te gaan, dat er vriendschap en vertrouwen is, en dat we het leven met elkaar delen. Deze tijd hoeft ons niet te belemmeren om die vriendschap met mensen op te bouwen!

Lees de volgende tip!