Tip 3 : Lees Als God renoveert met anderen in uw parochie en/of bekijk samen 5 filmpjes van 15 minuten met een interview met fr. James Mallon

Probeer samen met een groep medeparochianen (en/of het pastoraal team en/of het parochiebestuur) het boek 'Als God renoveert'  met elkaar te lezen. Dat kan in 4 tot 6 bijeenkomsten, zowel fysiek als online.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) heeft een Leeswijzer ontwikkeld om u hierbij te helpen. Deze helpt u om in uw parochie al een begin te maken met het bespreken van fundamentele vragen als ‘Wat is de missie en visie van onze parochie?’, ‘Hoe zit het met ons eigen persoonlijke geloof?’ en ‘Wat zijn belangrijke waarden voor een cultuuromslag in de parochie?’ ‘Wat hebben we geleerd van de coronatijd? Wat willen we behouden en wat willen we anders doen?’ Download de gratis Leeswijzer.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de 5 interviews van 15 minuten, waarin fr. James Mallon de hoofdlijnen van het boek samenvat, met elkaar te bekijken en te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld ook aan het begin van een (parochiebestuurs)vergadering. Deze filmpjes zijn ondertiteld in het Nederlands.

Lees de volgende tip!

Meer over het boek ‘Divine Renovation’/ ‘Als God renoveert’

De helft van het boek beslaat een analyse van de huidige situatie van de Kerk: fr. Mallon laat zien dat de Kerk zich in een identiteitscrisis bevindt (‘we weten niet meer wat de missie van de Kerk is’), hij gaat in op de pijn van zovelen vanwege de afname van het aantal gelovigen, de sluiting van kerken en het seksueel misbruik als ook theologische belemmeringen die parochies verhinderen om missionair te zijn.

De andere helft van het boek is een praktijkverhaal, van hoe fr. Mallon met zijn team in Canada ‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal heeft gesteld in zijn parochie en hoe hij dit heeft aangepakt. Dit komt tot uiting in tien geleefde waarden in zijn parochie – bijvoorbeeld gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen groeien. In dit alles is Alpha het middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse geloofscursus / ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing. Ook bij het opleiden van leiders in de parochie speelt Alpha een centrale rol.

Bestellen van het boek Als God renoveert

U kunt het boek o.a. bestellen via Adveniat.
In Vlaanderen kan het boek bijvoorbeeld besteld worden via Halewijn.