Tip 10 : Bid!

En last but not least, zonder het gebed zijn al onze inspanningen tevergeefs. Dus bid bij bovenstaande stappen voor uw parochie of geloofsgemeenschap en voor de conferentie! Er is een gebedskaartje dat u daarbij wilt ondersteunen in uw persoonlijke gebed en uw gebed samen met anderen. Klik hier om u aan te sluiten bij de gebedsgroep voor de conferentie (u ontvangt dan gebedsintenties).

Download het gebedskaartje of vraag een of meerdere exemplaren aan via info@missionaireparochie.nl

Lees de volgende tip!

Gebed conferentie

God, onze Vader,
wij vragen om uw zegen
over onze parochie- en geloofsgemeenschappen.
Mogen velen via deze weg U leren kennen
en zo geholpen worden
om leerling te worden van Jezus, uw Zoon.
Moge de conferentie een belangrijke ondersteuning zijn
voor onze gemeenschappen om die weg te gaan.

Wij vragen ook om uw zegen over de conferentie.
Zegen alle voorbereidingen en fr. Mallon en zijn team.
Dank u dat velen aan deze conferentie gaan deelnemen.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de hoofdrolspeler van alle evangelisatie.

Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.

Download gebedskaartje in PDF formaat