Tip 10 : Bid!

En last but not least, zonder het gebed zijn al onze inspanningen tevergeefs. Dus bid bij bovenstaande stappen trouw voor uw parochie of geloofsgemeenschap, en voor de vernieuwing van de parochies! Er is een gebedskaartje wat u kan ondersteunen in uw persoonlijke gebed en uw gebed samen met anderen.

Download het gebedskaartje of vraag een of meerdere exemplaren aan via info@missionaireparochie.nl

Er is ook een gebedsgroep die bidt voor (de voorbereidingen op) de mini-conferentie. Als u mee wilt bidden, schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief van de gebedsgroep. U krijgt dan regelmatig via de e-mail gebedsintenties toegestuurd.

Lees de volgende tip!

Gebed

God, onze Vader,
uw liefde wil alle harten bereiken.
Wij vragen uw zegen
over onze geloofsgemeenschappen.
Dat hun gastvrije verkondiging
velen mag helpen om uw Zoon te ontmoeten
en als zijn trouwe leerlingen
U steeds beter te leren kennen.
Mogen velen worden toegerust
om zich met hart en ziel in te zetten
voor de missionaire Kerk,
ieder volgens eigen roeping en charismaʼs.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige Geest,
de bezieler van alle evangelisatie.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.

 

Download NL gebedskaartje in PDF formaat

Download BE gebedskaartje in PDF formaat