Terugblik conferentie 2022

Met de nieuwsflitsen kon je tijdens de conferentie van minuut tot minuut op de hoogte blijven. Hieronder een overzicht die werkte als een liveblog met korte nieuwsberichten, treffende citaten, en andere wetenswaardigheden.


Ervaringen uit de parochie Maria Sterre der Zee en de parochie Pax Christi

Na de conferentie over De Missionaire Parochie, die op 24 en 25 maart plaatsvond in Breda, keerden deelnemers geïnspireerd huiswaarts. Pastorale teams en parochievrijwilligers blikken terug en kijken vooruit.

Interview met fr. James tijdens de conferentie

“Op dit moment wordt slechts 5% van het potentieel in de parochies aangewend. Wat zou er gebeuren als 70% van de mensen ingezet zou kunnen worden?” Dat zegt fr. James in een interview dat EWTN De Lage Landen hield tijdens de conferentie De Missionaire parochie. In een gesprek van slechts 13 minuten tussen fr. James, Charlotte Poppe en Joris van Voorst tot Voorst wordt heel compact tot de kern gekomen. De video is Nederlands ondertiteld.


Vandaag gepubliceerd: 52 foto's van vrijdag 25 maart

Herbeleef enkele fragmenten van de conferentie met deze 52 foto's die op vrijdag 25 maart gemaakt zijn door Wim Koopman. Eerder waren de foto's van Ramon Mangold al terug te zien via de website van het Bisdom Breda. Op zoek naar foto's die u bij een verslag kunt gebruiken? Zie dan deze persfoto's.

Binnen enkele dagen zullen er meer foto's van zowel Ramon als Wim gepubliceerd worden. 


Volledige preek mgr. Liesen

Op het moment dat bisschop Liesen zijn overweging hield tijdens de openingsviering in Breepark, ondervond de livestream helaas problemen. Hierdoor is een deel van de preek niet terug te kijken via het YouTubekanaal van de Missionaire parochie. Dankzij de opnamen van EWTN, is de homilie nu toch terug te zien!

De preek is in zijn geheel terug te lezen op de website van het Bisdom Breda.


Video impressie van pater Gerben Zweers

Gerben Zweers, een pater augustijn uit Heverlee (BE), nam deel aan de conferentie. Hij maakte deze video impressie om fragmenten te herbeleven. "Iedereen voelt zich geroepen om te werken aan de parochie van de toekomst. Maar hoe doe je dat, en zeker hoe die missionair is?"


"We hebben alles opgeschreven en gaan dit in onze parochie uitwerken."

Annemarie Damen woont in Doorn en is actief in de Lucasparochie in Barneveld. In haar Doornse geloofsgemeenschap verzorgt ze de Alpha Cursus, het openstellen van het kerkgebouw en is ze betrokken bij de Lectio Divina.

Op 25 maart 2022 zit ze in de evenementenhal en geniet nog na van de prachtige Heilige Mis. “Ik ben erg bemoedigd door de viering en de toespraken van James Mallon. We hebben alles opgeschreven en gaan dit in onze parochie uitwerken. Ik vind het ook fijn dat we ideeën van andere parochies gehoord hebben.”


"De thuisblijvers hebben ongelijk. Met wat ik hier hoor, kunnen we zeker verder."

Steven de Schamphelaere is een van de Vlamingen op de conferentie. Hij is adjunct-vicaris van het vicariaat De Kempen in het bisdom Antwerpen. "Twee en een half jaar geleden schreef ik me al in," vertelt hij. "Ik had het gevoel dat er veel in beweging was. Er werd veel over Mallon gesproken en ik had het gevoel dat op deze conferentie er essentiele zaken aan de orde werden gesteld. Toen kwam in 2020 corona ertussen. We zijn nu twee jaar verder. In die twee jaar bekoelde bij mij het enthousiasme. Ik had heb boek gelezen. Ik dacht dat het bij ons niet zou lukken. Tevens hoorde ik veel kritiek op de Angelsaksische aanpak en de sterallures van Mallon. Ik ben toch gegaan."

"Nu ik er ben, valt het mij op dat ik minder grijze haren zie dan op andere kerkelijke bijeenkomsten. Dat is hoopvol. De toespraak van James Mallon vind ik niet verrassend maar wel begeesterend, Ik mis bekende gezichten uit de Vlaamse wereld van wie ik hoopte dat ze er zouden zijn. Ze hebben wel iets gemist. De thuisblijvers hebben ongelijk. Met wat ik hier hoor, kunnen we zeker verder."


Over Alpha: “Ik dacht dat het enkel om een lessenreeks ging maar het is veel meer."

Uit de Roosendaalse Sint Norbertusparochie is ook een delegatie aanwezig. Ad Stofmeel, Hans Steinebach en Mieke Stroop genieten van de goed verzorgde lunch. Mieke Stroop vindt de dagen heel inspirerend. “De cijfers wijzen uit dat we het verkeerd aanpakken,” vindt ze. “Ik denk dat Alpha jongeren wel aanspreekt.” Hans Steinebach kent de Alphacursus niet. “Ik hoor er wel positieve geluiden over. Het werkt wel om mensen bij het geloof te betrekken.” Voor Ad Stofmeel was de informatie over Alpha verhelderend. “Ik dacht dat het enkel om een lessenreeks ging maar het is veel meer. Het behelst een kennismaking met het christelijk geloof en kennisoverdracht is ook nodig. Maar het is ook gemeenschapsvorming en samen eten. Ik denk dat het kan werken.” “Ik ben blij dat Brechje Loenen en haar man Edwin Alpha Youth in onze parochie geïntroduceerd hebben en zich er zo voor inzetten.”


"Met veel humor de kernen van waarheid"

Petra Mergaerts is pastoraal werkster in de Sint Bernardusparochie in de gemeente Halderberge en de Immanuelparochie in Zevenbergen. “Aanvankelijk was ik kritisch op Mallon,” zegt ze. “James Mallon komt toch uit een ander land en andere cultuur,” zegt ze. “Dat heeft invloed op ded manier waarop je Kerk bent. Je moet dit toch vertalen naar je eigen kontekst. Je merkt dat Mallon onbekend is met het verschijnsel van pastoraal werkers. Hij heeft het even genoemd maar ik denk dat deze een belangrijke rol spelen in de zogenaamde key-teams. Ik vind het jammer dat ze binnen de conferentie onzichtbaar zijn gebleven.”

Petra is tevreden over de inleidingen van Mallon. “Hij weet met veel humor kernen van de waarheid aan te geven. Zolang ik binnen de Kerk werk (en dat is al bijna dertig jaar, Red.) zie ik dat alles achteruitgaat. Daar worden mensen depressief van. Dan is het goed naar iemand te luisteren die positiviteit uitstraalt en je helpt de vreugde van het Evangelie te beleven. Als wij dat niet meer kunnen, wie dan wel.”


Missioneren als een 'Mallon'

''En dan gaan we nu na de conferentie missioneren als een 'Mallon''' - Kapelaan Eli Stok, Delft


Samen bidden

Fr. Mallon vertelde over de kracht van gebed en hij deelde ook dat het hem vaak ook even ongemakkelijk maakt om voor iemand te bidden. Dat is heel menselijk. Maar hij kent de kracht van gebed, hij snapt niet hoe het werkt, maar hij weet dat het werkt: het is geweldig en bijzonder.

Hij gaf ons een oefening om samen te bidden: We maakten groepjes van drie en spraken een gebed uit over elkaar. Wanneer we even niet weten wat te bidden of te zeggen, dan kunnen we even stil zijn, zei hij. We proberen te luisteren naar God en soms komt er dan een woord op ons hart. Soms ook niet, dan kunnen we simpelweg bidden: Kom Heilige Geest.


Fr. Mallon: Let’s stop being the frozen chosen.

Galaten 5:22 - "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

'Mensen in deze tijd zijn hongerig naar spirituele ervaringen', aldus Fr. Mallon. 'In de kerk zijn we vaak wantrouwig naar spirituele ervaringen. We verkondigen de waarheid en zijn wantrouwig naar spirituele ervaringen, terwijl de wereld wantrouwig is naar claims over de waarheid maar hongerig is naar spirituele ervaringen.'

'Let’s stop being the frozen chosen. Ons geloof kan niet gebaseerd zijn op emoties, maar die emoties mogen of moeten eigenlijk er wel zeker zijn! We zijn geroepen tot een liefdesrelatie met God en om de vreugde van de Heilige Geest te ervaren.'


Homilie fr. James: God wacht ook nu vandaag op ons ‘ja’

Fr. James: "En ‘guess what’, de engelen houden nog steeds hun adem in! God wacht ook nu vandaag op ons ‘ja’"


Xpand: Parochietransitie

In een seminar van Xpand werden we uitgedaagd na te denken over de vraag: Wat waardeerde ik zelf in een ervaring van leiderschap? Een goede vraag om te stellen voordat je zelf in een leiderschapspositie stapt. We noemden: oude dingen goed afsluiten, een sfeer van vertrouwen, ..

Tom Koot en Veerle Gouwy van Xpand werkt met de parochie in Gouda aan parochietransitie. Hij sprak over visie: Dat het niet genoeg benadrukt kan worden dat dat opnieuw en opnieuw en opnieuw wordt gecommuniceerd. We willen weten waar de bus heengaat, voordat we erin stappen. 

Hij sprak ook over het belang van het gesprek met alle vrijwilligers. In Gouda gingen ze het gesprek aan met ieder van hen en spraken met hen over hun talenten en over hoe de parochie dienstbaar kon zijn aan hunt talenten.

En parochietransitie, waar te beginnen? Op de plek waar voor de parochie de eerste quick win ligt. Dat bijvoorbeeld een welkomstteam zijn of de muziek. Het is belangrijk dat je erngens gaat beginnen en leg niet de mammoet in zijn geheel op de BBQ, maar doe dat in stukjes. Het belangrijkste is: kom samen in beweging.


“We zijn getraind om voor schapen te zorgen, niet om te vissen.”

Fr. James heeft veel treffende oneliners. Ook op Twitter waar hij actief zijn ervaringen deelt. Hoe volg jij de conferentie?


Onze herders

Voor mij een van de meest hoopvolle plaatjes van deze conferentie. Kijk ze nou gaan, al onze priesters! Zij zijn diegenen op wiens schouders de leiding van de parochievernieuwing terecht zal komen. Onze priesters zijn bijzondere mannen met veel gaven, maar zoals Fr. Mallon ook zei, het zijn geen Supermannen. Dus wat kunnen wij doen, als leken? Bidden voor hun, bidden, bidden, bidden en nog meer bidden. En als je tijd hebt en die roeping voelt, uw hulp aan ze aanbieden. Dat zullen ze enorm waarderen, aldus Fr. Mallon.  

Foto: Ramon Mangold


Bisschop Liesen: "bidt u om mee om Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekt hart van Maria?"

"Maria kreeg geen bedenktijd op haar 'ja' woord, maar dat deed dat meteen. Van u wil ik ook graag en 'ja' op de volgende vraag die ik namens paus Franciscus aan u stel: bidt u vanavond vanaf 17:00 uur mee om Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekt hart van Maria?" Deze oproep deed bisschop Liesen aan het einde van de eucharistieviering tijdende conferentie van de Missionaire parochie in Breda. In de grote zaal zal wordt aangesloten bij het gebed dat over de hele wereld gebeden wordt voor Rusand en Oekraïne. Het gebedsmoment vindt plaats in het laatste programmablok, de afsluiting van de conferentie.

Foto: Ramon Mangold


Nieuwe apostolische methodes

Zoals Henry Ford zei: "Als je altijd blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan zul je geen ander resultaat krijgen". We hebben nieuwe apostolische methodes nodig. De methodes die we hadden waren goed voor in het verleden, maar ze werken nu niet meer.

Vanmorgen sprak Fr. Mallon over parochievernieuwing. Parochievernieuwing heeft tijd nodig. Veel mensen overschatten wat we kunnen doen binnen een jaar, maar onderschatten wat er gedaan kan worden in drie jaar.


I'm gonna shine like stars in the Heavens

Het is vrijdagmorgen 09:30 en we gaan weer van start. En hoe? Met een lofprijzijng!

I'm gonna burn bright
Gonna let love rise
I'm gonna shine like stars in the Heavens
I'm gonna burn bright
I got just one life
To shine like stars in the Heavens

Here I am
With open hands
My life laid down
Surrendering
Here I am
Oh Father send me


Een persoonlijke uitnodiging

De tweede dag op het Breepark staat in de startblokken! De medewerkers van Alpha Nederland wisten ons te vertellen dat negen op de tien mensen naar Alpha komen door een persoonlijke uitnodiging. En daarbij hoort deze prikkelende vraag op deze nieuwe morgen; hoeveel mensen heeft u het afgelopen jaar persoonlijk uitgenodigd voor een viering of activiteit van uw kerk?

 


Overnachting in de St. Paulusabdij

De gemeenschap van Chemin Neuf heeft vele vrijwilligers en jongeren gastvrij verwelkomd in de Sint Paulusabdij. Meer dan 100 mensen konden hier overnachten. Wie heeft er wakker gedroomd en een slapeloze nacht gehad vol van enthousiasme en nieuwe ideeën zoals Fr. Mallon ons gisteren toewenste?


Een leiderschapsteam rond de priester

Iedereen heeft een plan totdat je een knal in je gezicht krijgt. En die knal die komt altijd. Fr. Mallon pleit voor een leiderschapsteam rond de priester. Er bestaat niet zoiets als een evenwichtig mens dat alles (aan)kan, maar er bestaat wel zoiets als een evenwichtig team van mensen. We zijn allemaal een beetje raar, we zijn allemaal gebroken, we zijn bijzonder en mooi gemaakt. En tegelijk heeft niemand alle talenten van de wereld: We hebben elkaar nodig.

Fr. Mallon pleit voor leiding geven vanuit een team in plaats van aan een team. Dit zal een bepaalde (gezonde) spanning brengen, maar leidt ook tot authentiek en gedeeld leiderschap. 

Concreet stelt hij voor:

  1. Dat het een team is rond de priester die helpt om tactische beslissingen te nemen.
  2. Het gaat niet om consensus, maar ook de best mogelijke beslissingen te maken.
  3. Iedere week 2-4 uur vergaderen.
  4. Een groep van 4-6 mensen.

Fr. Mallon noemt zijn ontdekking van een leiderschapsteam om zich heen een bevrijdende ervaring. Een bisschop die het ook uitprobeerde vertelde hem: 'Nu ben ik eindelijk niet meer alleen en geïsoleerd.'


Op weg naar een Missionaire Parochie

Diaken Van Aarle uit Langeraar geniet van de lunch. Hij heeft net de toespraak van Father Mallon beluisterd. Hij is positief gestemd. "De liturgie is goed verzorgd. Bisschop Liesen had een goede preek. De lezing van Father Mallon inspirerend al was de stof mij bekend. In onze parochiefederatie zijn we al op weg naar een Missionaire Parochie. We hebben 11 kerkdorpen. Nu hebben we de Eerste Communie al uit de kernen weggehaald. Alle eerste communicanten komen op zondag met hun ouders en broertjes en zusjes naar een parochiekerk. Dat gebeurt maandelijks. Daar voorzien we in een catechetisch aanbod voor het hele gezin. Het hele gezin woont de eucharistie bij. Daarna is er een lunch. We zetten nu ook zo iets op voor de vormelingen."

"Daarnaast hebben we de Woord- en Communievieringen vervangen door Woord- en Gebedsvieringen met Aanbidding. We zijn ervan afgestapt om buiten de eucharistievieringen om de Communie uit te reiken." Diaken Van Aarle erkent dat dit een hele stap was, "Veel mensen waren dat zo gewend maar wisten niet waarom ze eigenijk de Communie ontvingen. Het was een gewoonte. Door de Aanbidding onstaat er een verlangen naar de Heilige MIs. Je merkt dat het zelfs werkt bij kinderen. Ik zeg tegen ouders dat het niets geeft dat kinderen huilen of onrustig zijn. 'A Church without crying is dying'. Maar zelfs de kinderen worden rustig."

"Het volgend project is het herzien van het liedrepertoire. We kennen in onze regio veel middenkoren. Het zijn vroegere jongerenkoren die zijn blijven bestaan. Ze zingen nog dezelfde liederen als in de jaren tachtig. Het zijn vaak moralistische gezangen. We willen meer lofprijzing binnen de liturgie. Het gaat erom dat we de Heer loven en prijzen."


“Voor mij is dit een familieviering"

Thaddy de Decker is missionaris van Mill Hill. Hij werkt nu in de Pater Damiaanparochie. Deze parochie omvat alle geloofsgemeenschappen op Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. “Voor mij is dit een familieviering. Het is een feest. Je ontmoet allerlei verre neven en nichten. Er heerst hier optimisme.”

Op woensdag 23 maart 2022 werd bekend dat er in de Pater Damiaanparochie binnen afzienbare tijd vijf kerkgebouwen sluiten. “Dat is een symptoom van ontwikkelingen die al decennia aan de gang zijn,” aldus Thaddy. “We moeten ons wel de vraag stellen wie we eigenlijk zijn. Sommige denken dat we tot een verdwijnende groep behoren. Als mensen mij dit vragen, antwoord ik steevast: “Neen.” We hebben de belofte van de Heer dat Hij altijd bij ons zal zijn tot het einde der tijden.


Alpha Nederland

'Ruim tweederde van de Nederlanders gelooft niet (meer) in een persoonlijke God,' aldus Arnoud Drop van Alpha Nederland.

Frank Jansons en hij zijn kartrekkers van Alpha Nederland en benadrukken het belang van gebed en Alpha: Het is een eenvoudig en simpel middel om het Evangelie van Jezus Christus te leren kennen voor mensen die Hem willen leren kennen.

Alpha draait om: samen eten, luisteren naar een inleiding en delen in een kleine groep. Daar ontstaan vriendschappen en ontmoetingen met onvoorwaardelijke liefde. 

Zij raden aan om Alpha zo snel mogelijk in je parochie te starten. Geef niet op en maak Alpha zo mogelijk tot speerpunt in het pastorale beleid, zodat het niet los komt te staan.

Het doel is 1.000.000 mensen via Alpha in contact te hebben gebracht met het Evangelie in 2036.


Een cultuur van evangelisatie

Evangelisatie is voor de meesten van ons heel spannend. Is dat voor mij? Hoe begin ik daaraan? 'Evangelisatie is allereerst de ander helpen te leren luisteren naar de stem van God. Kies samen een tool, zoals bijvoorbeeld Alpha, en kies een tool die faalt als God niet aanwezig is', aldus Fiona O'Reilly.

'Iedereen heeft door God geschapen gaten in zich die alleen Hij kan vullen. Iedereen stelt de grote vragen: waar kan ik bloeien, waarom is er lijden in de wereld? Vroeger konden we leiden vanuit de waarheid, nu vraagt de cultuur dat we mensen vanuit hun vragen naar de waarheid toe leiden. Evangeliseren is de ander liefhebben, een relatie aangaan en persoonlijke geloofsverhalen en getuigenissen met elkaar delen: Wie is Jezus in mijn leven, wat heeft Hij voor mij gedaan?'

Foto: Ramon Mangold

 


Een prachtige getuigenis vanuit de Effata Dominicuskerk in Nijmegen

Het begon klein; er was nood vanuit de voedselbank in Nijmegen. Toen kwam er een idee: kunnen we als parochie niet samenwerken met de plaatselijke katholieke basisschool om hierbij te helpen? In het eerste jaar kwamen de kinderen tijdens de adventstijd een voedselpakket brengen in de kerk, keken met grote ogen even rond, kregen een koekje en gingen weer naar buiten. Het tweede jaar vroegen twee leerkrachten, die de kerststalletjes tentoongesteld zagen staan, of ze misschien een klein rondje met de kinderen door de kerk konden lopen? Zo geschiedde. Het derde jaar kwam er de vraag vanuit de basisschool, we komen weer graag voedselpakketten brengen, kunnen we daarbij een rondleiding krijgen langs de kerststalletjes en het kerstverhaal horen? En in het vierde jaar zaten daar ineens vijf gezinnen van de basisschoolkinderen in de kerk tijdens de kerstviering. En hoorde je een van de kinderen zeggen; 'Kijk opa, bij die kerststal daar, dat is het kindeke Jezus!'


Bouwen aan een relatie met God: 'Ik wil echt luisteren naar wat God te vertellen heeft'

Jezus ontdekken, geloof delen in gemeenschappen en uitdragen aan de wereld, dienen in kerk en samenleving, bidden en het ontvangen van de sacramenten; zo luiden de pijlers van de Missionaire Parochie. Het werken vanuit de relatie met God brengt enorme vreugde, zo bevestigt ook een van de aanwezige vrijwilligers, die betrokken is bij Alpha Nederland. Tevens is evangeliseren helemaal niet zo spannend; want waar het hart vol van is, stroomt de mond immers van over. 'Toen God van het hoofd naar het hart kwam, begon het vuurtje echt te branden. Bij Alpha heb ik een persoonlijke relatie met God mogen ontwikkelen en daar profiteer ik elke dag van. Nu wil ik dit ook met zo veel mogelijk mensen delen!' 

Foto: Ramon Mangold


''A stupid religious weekend''

Op een ''stom religieus weekend'' is het waar het allemaal begon voor onze hoofdspreker Fr. Mallon. Hij, hoewel katholiek opgevoed, had daar pats boem een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Het vuur in zijn hart werd aangestoken. In zijn eerste lezing nodigde hij ons uit om ook ons vuur te laten aansteken door Jezus. Hij en zijn team zijn gekomen om dat vuurtje aan te wakkeren. Hoopvol! En dat is ook visie, een door God geïnspireerd beeld voor de toekomst dat jouw passie aanwakkert. 

En nog een andere gedachte daarbij; hulde aan alle mensen en religieuzen die jaar in jaar uit kampen organiseren, en aan alle ouders die hun kinderen daar naartoe sturen. Want met fr. Mallon zijn er nog zoveel anderen die op zo'n 'stom religieus weekend' Jezus mogen ontmoeten.

Foto: Ramon Mangold


Persfoto's Conferentie Missionaire parochie

Doe jij verslag van deze conferentie? Gebruik dan deze vrij te gebruiken persfoto's. 

Tijdens de conferentie worden door de organisatie verschillende foto's gemaakt en gedeeld via de website, Facebook, Instagram. Op dit materiaal rust standaard auteursrecht. Onderstaande foto's kunnen vrij worden gebruikt, incl. bronvermelding. Zie voor meer materiaal ook de Downloads, onderaan de pagina