Ruim 90 procent respondenten tevreden met conferentie Missionaire Parochie

Bij de organisatie van de conferentie van de Missionaire Parochie zijn inmiddels ruim honderd evaluaties binnengekomen. De meerderheid van de bezoekers die de evaluatie heeft ingevuld geeft aan de conferentie “heel goed” te vinden (56%), Nog eens 35% kwalificeert de conferentie als “goed”. 9% van de evaluaties komt uit op “minder goed” en 1% vond de conferentie over het algemeen slecht.

Waardevolle inzichten
De inzendingen naar aanleiding van de rondgestuurde enquête geven waardevolle inzichten over hoe de deelnemers verschillende onderdelen van de dag hebben beleefd.

Van de onderdelen die het meest werden gewaardeerd, staat “ontmoeting met elkaar” bovenaan (72%). Het tweede meest gewaardeerde onderdeel is de eucharistieviering (61%), gevolgd door ontvangst en catering (60%) en muzikale ondersteuning (57%).

Onderdelen die anders liepen dan verwacht, waren de op de eerste plaats de eucharistieviering (7%) en de muzikale ondersteuning (3%) op de tweede plaats.

Op de vraag welke ondersteuning de bezoeker aan de conferentie denkt nodig te hebben, antwoordt 47% dat de ontmoetingen met andere parochies om ervaringen uit te wisselen het belangrijkst is. Het aanbod van ondersteunende artikelen of video’s wordt het vaakst als tweede optie aangegeven (25%).

Persoonlijke indrukken
De statistische gegevens worden bij de meeste inzendingen gemotiveerd met de persoonlijke indrukken van de bezoekers. De organisatie hecht eraan deze indrukken mee te nemen in de opmaat naar de vierde conferentie van de Missionaire Parochie. Deze vindt plaats op zaterdag 8 februari 2025.

Foto's: Ramon Mangold