Norbert Schnell in Het Geloofsgesprek: “Niet reorganiseren maar renoveren”

Op het feest van de Doop van de Heer, op zondag 12 januari 2020, spreekt pastoor Norbert Schnell met presentator Leo Fijen in Het Geloofsgesprek van de KRO NCRV. Vanuit de H. Antoniuskathedraal van Breda gaat hij onder meer in op het het sacrament van het Doopsel, de missie van de Kerk en Centrum Bovendonk. Aansluitend op het Geloofsgesprek zond KRO NCRV live de eucharistieviering uit vanuit de kathedraal.

“Het geloof is positief van zichzelf”
Pastoor Schnell is optimistisch over de toekomst van de Kerk: “Ik kijk niet zo zeer naar getallen. Het geloof is positief van zichzelf. Ik ben blij mensen te ontmoeten die door God geraakt zijn. Het christelijk geloof is een blij geloof. Let alleen maar eens op hoe vaak het woord ‘vreugde’ voorbij komt in de liturgische teksten. Paulus doet ook de oproep: ‘blij zijn in de Heer’. Ook in de Adventstijd en Kersttijd die we nu gehad hebben: het gaat om vreugde, nieuw leven.“

Weer over Jezus vertellen
Pastoor Schnell hoopt op een verdere vernieuwing ‘van binnenuit’ waarin gelovigen weer meer trots kunnen zijn op hun katholieke geloof en prioriteit geven aan de missionaire kerk. Pastoor Schnell: “De Kerk is in zijn wezen missionair. De Heer stuurt op het einde van het Matteüsevangelie zijn leerlingen de wereld in.” In de vorige eeuw is dit ook gebeurd, weet Schnell. Hij refereert naar de jaren vijftig waarin de Kerk vanuit Nederland de hele wereld is ingegaan om de Blijde Boodschap te verkondigingen. “Er is toen heel veel goeds gebeurd,“ aldus Schnell. “Maar,” zo zegt hij, “dat hebben we de laatste decennia laten liggen. Wij moeten dat weer herontdekken en leren hoe we ook in deze stad weer over Jezus gaan vertellen.”

Niet reorganiseren maar renoveren
“Volgend jaar ben ik 25 jaar priester,” reflecteert Schnell. “Dan ga je een beetje terugkijken. Wij zijn 25 jaar bezig geweest met reorganisatie: ‘reorganiseren’, terwijl we moeten renoveren, vernieuwen. Niet de boel zoals het is een beetje anders neer te zetten, zodat we door kunnen gaan zoals we altijd bezig zijn geweest, maar het moet van binnenuit opnieuw. Reorganiseren doen wij, maar Als God renoveert, doen we het zoals Hij het graag wil. Het is een andere beweging, in de houding van leerling zijn.”

Schnell vertelt ook over Priester- en diakenopleiding Bovendonk, waar hij als rector aan verbonden is. Hij hoopt dat het een van de plekken mag zijn waar mensen de stem van God verstaan en gehoor kunnen geven aan hun roeping tot het diaconaat of het priesterschap. “Ik vind het mooi om met mensen proberen te ontdekken of dit hun weg is. Dat blijf ik boeiend vinden. En als dat zo is, probeer ik hen zo veel mogelijk mee te geven om op die weg gelukkig te worden.”