Gebed als fundament van parochievernieuwing

Waarom is gebed, als fundament van parochievernieuwing zo belangrijk? Wat houdt dit eigenlijk in? Hoe kun je persoonlijk en als parochie hierin groeien? Wat zijn voorbeelden van de doorwerking hiervan in het leven van mensen en in het parochieleven? En hoe geef je dit vorm in coronatijd?

In dit webinar gingen op 17 november 2020 twee gasten onder leiding van Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit, met elkaar in gesprek. Hier vindt u een korte samenvatting en kunt u ook de webinar (gedeeltelijk) herbekijken.

Onderaan worden ook enkele suggesties vermeld voor gebed als fundament voor parochievernieuwing.

Voor een bijzonder gebed van de Missionaire Parochie, klik hier.

Bekijk ook het webinar 'De prioriteit van evangelisatie'

Vanuit de ontmoeting met Jezus tot handelen komen

Als een parochie wil toegroeien naar een missionaire parochie, kan het niet zonder dat dit gedragen wordt door een fundament van gebed. Daar waar de Kerk zich vernieuwt en er nieuwe leerlingen van Jezus bij komen, wordt er ook altijd gebeden: zowel door gelovigen persoonlijk als gemeenschappelijk. Het is belangrijk dat we vanuit de ONTMOETING met Jezus in het gebed tot HANDELEN komen.

WAAROM van het gebed?

In het webinar gaan de twee gasten na een persoonlijke introductie, allereerst in op ‘gebed als fundament van parochievernieuwing’. Pastoor Smith betrekt dat met name op de eucharistische of stille aanbidding. Volgens hem is dit zo fundamenteel, omdat het ten eerste een appèl is van de heilige Geest, dat we over de hele wereld zien terug komen.

Ten tweede behoedt de eucharistische aanbidding ons voor activisme. Dit komt zo veel voor in onze parochies: we denken dat het allemaal van ons afhangt. Ook Gabriella herkent het activisme in haar eigen leven: dat ze met van alles bezig was en dat gaf haar veel onrust. Juist het stille gebed heeft haar geholpen om naar Jezus te luisteren en om van Hem te horen wat ze wel en niet moet doen. Ze heeft ervaren hoe God haar meer en meer stuurt en soms ook afremt.

Ten derde laat het fundament van de eucharistische aanbidding ons zien dat de evangelisatie begint en eindigt bij de eucharistische aanbidding (naar paus Johannes Paulus II).

HOE van het gebed?

Daarna vertellen pastoor Smith en Gabriella over hoe het gezamenlijke gebed praktisch in het parochieleven tot uiting komt. Pastoor Smith vertelt over de 24-uurs aanbidding in Leiden: elke week van vrijdagmiddag 14 uur tot en met zaterdagmiddag 14 uur. Deze aanbidding gaat nu al acht jaar elke week door, ook in de nacht, ook in de vakanties. En juist in de lockdown afgelopen maart – toen er tijdelijk geen vieringen waren – kwamen er meer mensen dan ooit naar de aanbidding toe, omdat de aanbidding wel doorgang kon vinden.

Pastoor Smith geeft ook tips van hoe je/een parochie met eucharistische aanbidding kan beginnen. Er is toestemming van de pastoor/parochieverantwoordelijke nodig. Vraag aan hem of het mogelijk is om met eucharistische aanbidding te beginnen, bijvoorbeeld een half uur voor of na de Mis. (“Vraag of je het mag proberen…”) En laat de pastoor dan ook weten, dat er een aantal mensen zijn die zeker zullen komen. Als dat niet mogelijk is, is het wellicht mogelijk om per week een uur te bidden in een open kerk, in de buurt van het tabernakel, alleen of met anderen samen. Als dat niet mogelijk is, kunt u ook thuis een uur per week bidden, alleen of samen met anderen, in de richting van het tabernakel.

In het verdere gesprek met Gabriella en pastoor Smith – en ook via de chat en de polls – komen ook nog andere vormen van gezamenlijk gebed naar voren (naast de eucharistieviering): o.a. het gezamenlijk bidden van de rozenkrans (online of fysiek); het gezamenlijk bidden van het getijdengebed; huiskringen van 4-6 personen, waar het evangelie gelezen en gebeden wordt; een ‘gebedsleger’, waar gebeden wordt voor het leven, maar ook voor de noden die mensen aandragen; de kindercatechese die wordt afgesloten met 15 minuten stille aanbidding; bij de ‘(pre-)marriage course’ bidden oude koppels, die de cursus eerder hebben gevolgd voor nieuwe koppels, die de cursus nu volgen; Alpha-cursussen die met gebed worden ondersteund; het bidden voor elkaar na de Mis; avonden van gebed en lofprijzing; en de open kerk.

De Gerardus Majella parochie verruimde juist in de coronatijd de openingstijden van de kerk en veel mensen maken daar dagelijks gebruik van. Bij binnenkomst troffen de mensen ‘een dankbaarheidsboom’ (waarvoor ben je dankbaar in je leven?) en sinds begin november staat er ‘een heiligenboom’ (neem een heilige mee voor dit jaar).

De doorwerking of vruchtbaarheid van het gebed

Zowel pastoor Smith als Gabriella vinden het opvallend dat zich per jaar verschillende mensen melden, die – soms ‘uit het niets’ – katholiek willen worden. Sommigen van hen hebben geen kerkelijke achtergrond. Pastoor Smith ziet dat met name de eucharistische aanbidding bijdraagt aan de onderscheiding van roepingen, bijvoorbeeld voor het religieuze leven, het priesterschap of het huwelijk. Ook ziet hij dat het belang van evangelisatie voor meer mensen duidelijk wordt in de parochie. Gabriella noemt tenslotte, dat er steeds meer mensen vertegenwoordigd zijn van alle leeftijden in de parochie; ze ziet dit als vrucht van het gebed.

Een uur gebed per week

Hopelijk helpt dit webinar/artikel u om voor het eerst of weer opnieuw prioriteit te geven aan het gebed! Als u al een tijdje betrokken bent bij een parochie en u al van alles heeft geprobeerd zonder veel respons, mogen we u dan uitdagen om per week een extra uur vrij te maken voor het gebed? Bij voorkeur bij de stille aanbidding of in de kerk en anders thuis. Er schuilt een kracht in het gebed, vooral als we langere tijd achter elkaar bidden. En als u al bidt, dan hopen we dat u aangemoedigd bent, om vol te houden! Want “Als de Heer het huis niet bouwt, dan zwoegen de bouwers vergeefs” (Psalm 127,1).

 

Tips voor gebed als fundament van parochievernieuwing

Aansporingen m.b.t. het persoonlijk gebed

Meer informatie over de parochies van onze gasten

Websites over eucharistische aanbidding

Overige gebedsinitiatieven

Boekentips

  • Jacques Phillippe: Tijd voor God. Een tijdloze katholieke klassieker!
  • Johannes Hartl: Gewoon bidden. 12 gebedsoefeningen die je dag veranderen. Als u verrast en uitgedaagd wilt worden in het gebed en houdt van creativiteit.
  • Pete Greig: Hoe moet je bidden? Een praktisch boek voor gewone mensen. Voor als mensen niet bekend zijn met gebed. (protestantse auteur)