Discipelschapscursus Volg Mij start in januari 2024

Een Missionaire Parochie is een gemeenschap van missionaire leerlingen van Jezus. Jezus geeft zijn leerlingen immers de opdracht om leerlingen te maken. Zo hebben steeds nieuwe generaties in de Kerk leerlingen gemaakt. Hoe doe je dat eigenlijk, en hoe word je dat eigenlijk?

Vanaf januari wordt in het Bisdom Breda de discipelschapscursus Volg Mij georganiseerd. Het doel van deze cursus is om te leren en te oefenen hoe we in deze tijd leerlingen van Jezus kunnen zijn en kunnen maken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal kernthema's uit ons geloof, die worden uitgelegd door mensen die al jarenlang proberen leerlingen van Jezus te zijn.

Volg Mij is een praktisch trainingstraject gericht op de groei van je geloof, je karakter en jouw missie. Paus Franciscus roept ons op om vanuit de waarheid van de eerste verkondiging te leven. Daarom ligt de nadruk niet op het consumeren van informatie, maar op het in praktijk brengen van de kern van ons geloof in Jezus Christus en zijn Kerk.

Het traject beslaat 9 contactmomenten, waarin steeds een kernthema centraal staat: o.a. Onze Vader, Navolging, Wie ben ik, Kerk naar buiten, enz. Elk weekendprogramma voorziet in gebed en samen zingen, diepe gesprekken en getuigenissen, maar ook gezelligheid en ontspanning met elkaar. 

Voor iedereen die daar zin in heeft en die echt een verschil wil maken in de kerk van Nederland - voor iedereen die een missionaire leerling van Jezus wil worden - is 'Volg Mij' een geweldige kans.

‘Volg mij’ wordt georganiseerd vanuit de stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing in het Bisdom Breda, partner in het Ecosysteem Missionaire Parochie, en wordt vanuit het bisdom warm aanbevolen. Deelnemers van alle leeftijden (25+) en uit alle bisdommen zijn van harte uitgenodigd!

De weekenden zullen plaatsvinden in de Paulusabdij in Oosterhout. 

Bezoek de website voor meer informatie en om aan te melden.