CPS organiseert: Bezinningsdagen 'Verbindende Communicatie'

Van 3 t/m 6 november 2024 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit Bezinningsdagen in Helvoirt.
Deze dagen staan in het teken van luisteren naar jezelf, de ander en God. Ze zijn bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werkers/-sters. Overige mensen die in parochies werkzaam zijn, bijvoorbeeld leden van leiderschapsteams, kunnen deelnemen op aanbeveling van hun pastoor.

Het doel is om zicht te krijgen op één of meerdere thema’s die je belemmeren om goed te communiceren met anderen. We nemen communicatieve processen onder de loep, proberen reacties bij onszelf te herleiden en obstakels bij onszelf te (h)erkennen. We kijken daarbij wat God ons aanreikt aan praktische middelen om in het dagelijks leven meer ruimte te scheppen om de ander en onszelf beter te leren kennen en begrijpen en daardoor God meer te laten handelen door ons heen. De dagen zullen niet in stilte zijn, maar we willen de dagen wel in een sfeer van gebed en stilte laten plaatsvinden. Er zullen diverse inleidingen worden aangeboden met praktische oefeningen en verwerkingsopdrachten.

 

De meeste inleidingen zullen gegeven worden door Gabriella Buirma-Rieu. Zij is coach in 'Verbindende Communicatie en Bemiddeling'. Dit is een vorm van communiceren, waarbij je je eigen reacties beter leert begrijpen, daardoor ook de ander beter kunt begrijpen en dus meer in verbinding kunt blijven.

Meer informatie?

Het programma start op zondagavond 3 november om 19 uur en eindigt woensdagmiddag 6 november 2024 om 13.30 uur (afsluiting met de lunch).
Locatie: Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.
Organisatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).

Download hier de folder voor meer informatie

Geef je snel op! Er is plaats voor max. 10 personen.
Aanmelden kan bij Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl