Congres over parochievernieuwing in Vlaanderen: een terugblik

Op maandag 2 maart 2020 organiseerde het Universitair Centrum Sint Ignatius te Antwerpen (UCSIA) het congres 'Parochie & ambt'. Inhoudelijk coordinator van de conferentie ‘De missionaire parochie’ Mirjam Spruit was erbij. Centraal stonden de boeken van James Mallon en Alphonse Borras. Net als de conferentie ‘De Missionaire parochie’, waren er voor deze bijeenkomst meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Een teken dat het onderwerp ook sterk leeft in Vlaanderen.

Na de opening door bisschop Lode Aerts van Brugge verzorgden Peter Malfliet, woordvoerder van de bisschop van Gent, een presentatie van het werk van Mallon. Marc Steen, bisschoppelijk gedelegeerde voor het parochiepastoraal in het bisdom Brugge gaf een kritische reflectie. De organisatie volgde dezelfde procedure voor het boek van Borras. Stijn van den Bossche gaf de deelnemers inzicht in dit boek terwijl Hildegard Warnink, hoogleraar kerkelijk recht te Leuven een oordeel gaf over deze publicatie. In het middagdeel gingen de deelnemers uiteen in werkwinkels. Tot slot gaven enkele deskundigen een samenvattende reflectie over de dag. Onder hen bevond zich Mirjam Spruit, medewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen en inhoudelijk coordinator van de conferentie ‘De Missionaire parochie’ die verplaatst is naar 5 en 6 november 2020.

Evangelisatie
Marc Steen noemde Father Mallon een “evangelische katholiek”. Volgens Steen hecht Mallon groot belang aan bekering en ziet het geloof als een persoonlijke keuze. Hij erkent het belang van evangelisatie. Origineel is de integratie van evangelicale en charismatische elementen binnen het parochieleven. Hij noemde het boek van Mallon herkenbaar en inspirerend. Hij vroeg zich wel af of het in de Vlaamse context toepasbaar was. Steen hield een pleidooi om onder bepaalde voorwaarden met Mallons model te experimenteren. Naast Mallon bestaan er volgens Marc Steen ook andere modellen van evangelisatie.

“In Vlaanderen zijn de kerkelijke structuren sterker aanwezig, vanwege de verwevenheid tussen de Kerk en de staat. Ook is er nog veel meer budget voor kerkelijke werkers.”

Mirjam Spruit sprak over haar eigen ervaringen met James Mallon. Zij realiseerde in haar reactie heel duidelijk dat ze afkomstig is uit Nederland waar de kerkstructuren verschillend zijn. Spruit: “In Vlaanderen zijn de kerkelijke structuren sterker aanwezig, vanwege de verwevenheid tussen de Kerk en de staat. Ook is er nog veel meer budget voor kerkelijke werkers.” Spruit vroeg zich af naar welke parochie zij een ‘ongelovige’ buurman zou meenemen. Zij moest erkennen dat ze, buiten enkele bewegingen, geen plek zou kunnen aanwijzen. In 2017 woonde zij in Birmingham een conferentie bij waar father Mallon sprak. “Hij schetste een weg naar de toekomst. Ik hoorde daar verschillende Engelse parochiepriesters en lekengelovigen spreken, die met het gedachtegoed uit het boek ‘Als God renoveert’ aan het werk waren gegaan en er enthousiast over waren. Dat raakte mij en ik kreeg hoop dat dit ook in Nederland mogelijk zou zijn.”

“Parochies veranderen als mensen veranderen.”
Spruit signaleerde dat er in Nederland veel belangstelling bestaat voor het boek ‘Als God renoveert’ en het verwante boek ‘Rebuilt’ van de Californische parochiepriesters Tom Corcoran en Michael White. De conferentie die in maart in Oudenbosch zou worden gehouden was snel volgeboekt. Binnen de Nederlandse katholieke wereld groeit ook de belangstelling voor de Alphacursus. In het Bisdom Breda gaan verschillende parochies met Alpha aan de slag. Een Alphacursus kende zestien deelnemers. Vijf zijn er doorgestroomd naar andere vormingen. Spruit riep de deelnemers op zich te openen voor God, die ons wil verrassen en gebruiken: “Parochies veranderen als mensen veranderen.”

Sluit u aan bij de gebedsgroep voor de conferentie 'De Missionaire parochie'

Sluit u aan bij de gebedsgroep van mensen die bidden voor de conferentie door uw e-mail adres hieronder in te vullen. U ontvangt dan gebedsintenties.