Bisschop Liesen: "Parochievernieuwing begint bij jezelf te verstaan als leerling van Christus"

Op het feest van de Heilige Familie vertelt bisschop Liesen in het programma Het Geloofsgesprek van KRO NCRV over het leerling-zijn van Jezus en wat het betekent om Jezus te volgen, ook als parochie. In gesprek met presentator Leo Fijen blikt hij terug op het afgelopen jaar. In 2019 bezocht de bisschop Indonesië, vond de bisdombedevaart plaats naar de gebieden in Italië waar de heilige Benedictus geleefd heeft en blikt hij vooruit naar 2020, waarin de aandacht van het bisdom ligt bij parochievernieuwing.

‘Meer leerling zijn van Jezus’
Parochievernieuwing begint bij jezelf te verstaan als leerling van Christus, vertelt de bisschop. “Leerling zijn, vraagt om een ontvankelijkheid. Luisteren naar wat Hij zegt. Het eerste woord van de Regel van Benedictus is ook: ‘luister mijn zoon’. Dat betekent niet alleen fysiek je oren openzetten, maar luisteren met je hart. Hier komt iets heel belangrijks naar voren. Geen simpele gehoorzaamheid in de zin van ‘ik zeg dit jij moet dat doen’, maar kijk wat deze regel doet in je hart, en wat brengt God in jouw hart tot stand?”

Mgr. Liesen legt uit dat Jezus aan het einde van het Matteüsevangelie oproept om ‘leerlingen te maken’, missionair te zijn. “Hij zendt ons uit. We zijn niet naar binnen gekeerd, niet tevreden met onszelf en ons eigen clubje. We hebben het geloof gekregen om het uit te dragen.”

“Als je die weg gaat en oprecht getuigenis aflegt,” vertelt de bisschop, “gebeurt er iets met je. Het is niet het aanleren van een truc die je moet toepassen, maar jijzelf groeit als je zuiverder beseft en beleeft wie je bent: leerling van Christus. Je kunt geen leerling zijn van Christus, en er onveranderd uitkomen.”