Bisschop Liesen: “Ik heb een aantal dingen beter begrepen, maar meer nog dan dat, is dat ik aangegrepen ben.”

In een videoverslag van KathedraalTV over de conferentie van De Missionaire parochie vertelt bisschop Liesen wat hij ‘mee naar huis neemt’ van de conferentie. “Ik heb een aantal dingen beter begrepen, maar meer nog dan dat, is dat ik aangegrepen ben.”

De bisschop vertelt zijn ervaring direct na afloop van de conferentie in een kort interview met KathedraalTV, het YouTubekanaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij werd “gepakt”, en dat is sterker dan alleen iets begrijpen of snappen. “Het grijpt me aan.”

“Het is zo’n prachtig geschenk om dit met zo veel mensen tegelijk te mogen ervaren, en iets van de kracht van God te zien.” De bisschop spreekt dankbaar over hoeveel vreugde hij zag tijdens de conferentie, en hoe God daarin werkt. “Dát neem ik mee. En ik weet zeker dat Hij dit meegeeft met een doel, namelijk het vruchtbaar te laten zijn. Dat is mijn hoop en gebed, voor alle mensen die hier waren. Dat ze gepakt zijn door God en dat vruchtbaar te laten worden.”